Terézia z Avily


ým, ktorí sa cvičia vo vnútornej modlitbe, osobitne začiatočníkom, by som chcela poradiť, aby vyhľadávali priateľstvo a spoločných tých, ktorí sa tiež cvičia v meditácii.

Sme ženskou rehoľou, ktorá je súčasťou

saleziánskej rodiny.

Našim hlavným poslaním

je výchova mladých.

Našimi zakladateľmi sú don Bosco

a Mária Dominika Mazzarellová.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759