25. 2.

Čím tesnejšie sme zjednotení s Bohom, tým väčšia je naša láska a služba. Mladí to začínajú chápať. Chcú slúžiť rukami a milovať srdcom. Naplno, nie povrchne.

Matka Tereza

Sme ženskou rehoľou, ktorá je súčasťou

saleziánskej rodiny.

Našim hlavným poslaním

je výchova mladých.

Našimi zakladateľmi sú don Bosco

a Mária Dominika Mazzarellová.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759