Titus Zeman


Mladých rehoľných klerikov som prevádzal za hranice, aby mohli dosiahnúť svoj životný cieľ, aby sa stali kňazmi.

Sme ženskou rehoľou, ktorá je súčasťou

saleziánskej rodiny.

Našim hlavným poslaním

je výchova mladých.

Našimi zakladateľmi sú don Bosco

a Mária Dominika Mazzarellová.