Abeceda rehoľníka

V týždni modlitieb za duchovné povolania vám chceme ponúknuť tento „malý“ abecedný zoznam vlastností rehoľníka. Vznikol pred pár dňami počas stretnutia s mládežníkmi, na ktorom sme boli aj so sr. Evkou Š. hovoriť o svojom živote. Manželia, ktorí stretko vedú, mladým položili otázku: „Aké vlastnosti by mal mať podľa nich rehoľník?“ A tak vznikla táto abeceda. Asi si začneme podľa toho spytovať svedomie 🙂

 

 • duchovne zrelý
 • empatický 3x
 • komunikatívny
 • kreatívny
 • láskavý 2x
 • ľudský 3x
 • má dar reči – u kňaza 2x
 • má prehľad – svetový, miestny
 • má spoločenského ducha
 • mierny
 • milosrdný
 • neberie všetko veľmi vážne 2x – vie si zo seba robiť srandu
 • nemá predsudky – vie prijať
 • nevyvyšuje sa
 • nie je viazaný pozemskými vecami
 • obetavý 3x
 • odhodlaný čeliť skúškam
 • otvorený
 • pokorný 6x
 • poslušný
 • rázny, keď treba (revolucionarizmus)
 • schopný odpustiť (si) – milosrdný
 • schopný počúvať a vidieť do hĺbky človeka
 • schopný prijať slobodné rozhodnutie iných
 • schopný spolupracovať
 • skromný 2x
 • štedrý
 • teší sa z maličkostí
 • túži stále sa zlepšovať
 • úprimný 2x
 • verí na 100%
 • veselý 6x
 • vie evanjelizovať
 • vie správne hospodáriť s časom
 • vie vypočuť
 • vytrvalý
 • zapálený

 

spracovala: sr. Zuzana Saloňová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk