Rodina, ktorá sa potrebuje stretnúť

Myslím, že  hlavný predstavený SDB don Ángel Fernández Artime, keď  zverejnil znenie hesla na rok 2017: „Sme jedna rodina“, ani netušil, aké pestré možnosti existujú realizovať ho  počas roka. V našom dubnickom dome sme rozohrali túto tému na Laurapárty pre deti, je námetom rôznych prednášok no a aj v tomto duchu sa snažíme každý rok stretnúť s našimi dobrodincami, podporovateľmi a blízkymi spolupracovníkmi.

Dátumovo toto stretnutie orientujeme okolo sviatku našej zakladateľky (13.5.) a tento rok bolo rôznych sviatkov točiacich sa okolo tohto dátumu naozaj dosť (100.výročie zjavení vo Fatime, deň matiek…)

15.5. sa komunitárna  kaplnka takmer vzduchotesne naplnila našimi hosťami, aby sme spoločne slávili svätú omšu. Po nej, už v priestoroch oratka sme si pozreli krátky dokument o don Titusovi Zemanovi, pretože do rodiny pribudne nový blahoslavený a je predsa dobre poznať jeho život. Kvôli tomu sme účastníkom darovali o ňom aj malú publikáciu.

Počasie nahrávalo nášmu plánu popri slávnostnej tabuli urobiť aj grilovačku a tak sme sa v istej chvíli premiestnili aj na rozvoniavajúci dvor a dopriali si spontánne rozhovory.

Georg Bernard Shaw povedal, že: „Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny.“ Práve vytvoriť rodinné vzťahy a vzájomne sa podporovať s rodinami, spolupracujúcimi a dobrodincami a stretnúť sa aspoň raz za čas, o to nám ide.

-efka-

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk