Zmrzlina v meste

Taká naša každodenná realita. Sťahovanie. Niektoré z nás očakávajú výmeny sestier v komunitách so zvedavosťou a radosťou, iné to prežívajú v kútiku srdca, niekedy aj s obavou. V obidvoch prípadoch však víťazí viera, že Boh vedie naše kroky. Myslím, že viac patrím do tej druhej kategórie sestier a preto sa zrodili aj tieto riadky.

Naša komunita  patrí medzi tie „vyvolené“, v ktorej nastane takáto zmena. V auguste zmení svoju tvár. Teda o jednu sestru. Dva roky, ktoré som zdieľala s touto sestrou v komunite, boli pre mňa povzbudením, spoločným kráčaním k večným sľubom a určitým uvádzaním do škôlkarských tajomstiev. Sestra Maťa pracovala v cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej celých šesť rokov. Cez jej ruky prešlo mnoho detí od troch rokov do siedmych. Boli to deti radostné, ale i uplakané, neposedné i vždy ochotné počúvať; z veriacich i neveriacich rodín.

Teraz sa pre ňu otvára niečo nové, misia v Azerbajdžane. Táto túžba v jej srdci zarezonovala najmä počas prípravy na večné sľuby, ktoré prežila minulý rok v júli v talianskom Castel Gandolfe. Maťa však bola misionárkou aj v našej materskej škole a sama ma do tejto misie uvádzala. Najviac ma fascinovala jej kreativita vyrobiť z akéhokoľvek materiálu umelecký predmet. Nielen svojimi rukami, ale dokázala to naučiť aj detské rúčky. Prepožičala mi viacero nápadov, povzbudzovala ma vytrvať a s trpezlivosťou kráčať s deťmi, ktorých povahy to nie vždy ľahko dovoľovali.

A tak si uvedomujem, že v našich komunitách je vzácne priateľstvo, budované na úrovni ľudskej i duchovnej. Tvoríme ho spoločnými zážitkami, skúsenosťami, vzájomnými rozhovormi, modlitbou, povzbudzovaním sa a tiež neformálnym sedením pri káve, či čaji alebo vyjdením si do ulíc mesta, v ktorom žijeme a zastavením sa trebárs na zmrzline.

sr. Martina Š.

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk