Ujať sa druhého

“Úlohou rodičov je podporovať ľudský a duchovný rast, eticky vychovávať svoje deti pozitívnymi metódami, pomocou pozorného dialógu.”  (Strenna 2017)

Lily, pätnásťmesačné dievčatko, sedí na vozíku v supermarkete, s očami na iPade. Mama je sústredená na nákupy. Lily sa nepozerá na lesklé červené jablká, ani na regál, kde stoja pekne zoradené jej obľúbené cereálie.

Jason, tretiak na základnej škole, sa každý deň po škole ponáhľa sadnúť si pred televízor, ktorý bude zapnutý aspoň 5 hodín, kým nepôjde spať.

Melissa, tretiačka na strednej škole, poslala minulý mesiac 3.500 sms-iek (110 správ denne).

Žiaľ, nie sú to nezvyčajné situácie. V skutočnosti sa stali štandardom vo svete, ktorý sa točí okolo obrazoviek. Ak chcete získať pozornosť jedného chlapca, musíte súťažiť so smartphonom. “Čo môžeme robiť?” pýtajú sa rodičia. “Keď im povieme, že chceme urobiť niečo spoločne, doťahujeme sa navzájom a čoskoro nato sa vrátia k svojim kratochvíľam.”

Aj dnes potrebujeme don Boscov zmysel pre pozitívnu výchovu. Rodičia nie sú len strážcovia mysle a duše svojich detí. Sú tými, ktorí by mali „zaplniť“ to „prázdno“ ľudskosti a duchovnosti, ktoré sa v deťoch formuje.

Aby sme mohli dať, je potrebné mať a nikto neprivedie druhého tam, kde nikdy nebol. Zoznam základných kvalít, ktoré by rodičia a vychovávatelia „ala don Bosco“ mali mať a odovzdať svojim deťom, je skoro nekonečný: vďačnosť, zdvorilosť, miernosť, zmysel pre príslušnosť, pre poriadok a čistotu, lásku k štúdiu, zodpovednosť, sebakontrolu, mať dosiahnuteľné ciele, radosť, duchovnosť a vieru.

Zdroj: www.sdb.org

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk