V Dolnom Kubíne oslavovali 70 rokov od príchodu prvých sestier

Mesiac máj je v saleziánskej rodine bohatý na sviatky.  Tento rok sa prežíva na Orave výnimočne. Presne 12.5.2017 sme si pripomenuli 70. výročie príchodu prvých sestier saleziánok.

Oslavy sedemdesiatin sa začali oslavou s mladými a rodinami už v januári na sviatok zakladateľa dona Bosca. Historicky však prišli prvé sestry saleziánky do Dolného Kubína 12.5.1947. A tak sme túto historickú udalosť prežili v spomienkach a ďakovaní spolu s dobrodincami a saleziánmi spolupracovníkmi práve v tomto čase výročia. V úvode nechýbala slávnostná sv. omša, ktorej kazateľom bol salezián otec Juraj Kyseľ, ktorý dlhé roky pôsobil v  neďalekej  Kňažej.

Po nej sme pozvali našich dobrodincov do Bratislavy na blahorečenie dona Titusa Zemana. Aby sme ho lepšie spoznali a mohli nasledovať v jeho hrdinských čnostiach, každý  z prítomných dostal o ňom brožúrku. Nechýbalo agapé a vzájomné budovanie vzťahov v radosti, ktoré dopĺňalo čítanie z historických kroník o prijatí sestier farárom Viktorom Trstenským a samotnými Kubínčanmi.

Záver nesmel chýbať divadelnému predstaveniu Pollyanna, ktoré si pre nás pripravilo dievčenské stretko pod vedením sr. Anky Šutkovej a animátorky – Ivany Stierankovej.

Autor: sr. Viera Antalíková

Foto: Adam Skirčák

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759