Turíce v Haslibergu

Na tohtoročnom, uz pomaly tradičnom stretnutí rodín sme mohli spoločne osláviť príchod Ducha Svätého a zažívať počas troch dní priateľské spoločenstvo. Takmer 25 rodín, ich ratolesti,  tím 10 animátorov a traja kňazi saleziáni sa vybrali do krásnej prírody v Haslibergu. Naše pozvanie zo Slovenska prijali členovia spoločenstva “Pre rodiny” Janko Balážia, manželia Gajdošovci, manželia Ábelovci a ako duchovná podpora salezián Pavol Dzivý.

Počas formačných blokov sme spoločne uvažovali nad rozdielnymi potrebami manželov v oblasti telesnej, duševnej, aj duchovnej. Nenásilným spôsobom nám priblížili ich životné osudy, ich vzťah k sebe ako manželov, k deťom a  aj ich vzťah k Bohu. Vyzdvihli významnú úlohu otca-muža-hrdinu v živote dcér aj synov. Cez silné osobné svedectvá nás previedli ich pádmi, nezdarmi a navonok stratenými situáciami, do ktorých postupne vpúšťali Boha a ten uzdravoval ich aj ich vzťahy. Formačné bloky aj následné rozhovory boli veľmi obohacujúce. Posilnili sme sa vo viere, ale aj v nádeji, ze sme všetci na ceste a nie je nikdy neskoro pustiť Boha do svojich životov. Ďakujeme im za ich otvorenosť a úprimné slová.

Úžasné zážitky si odnášali aj naše deti. V skupinkách drakobijcov, rytierskych orlov a antidrakov bojovali proti drakovi pýchy, lenivosti, hnevu a iných nerestí. Vyrobili si štíty, brnenia, meče a v poslednom veľkom boji to drakovi riadne spočítali. Na výlete v prírode si mohli na rôznych stanovištiach prevetrať svoje vedomosti z náboženstva, šikovnosť, pamäť, pozornosť. Srdečná vďaka touto cestou Marte, saleziánke Monike zo Slovenska a ostatným animátorom, ktorí sa naozaj s obrovským zápalom pripravovali a potom venovali našim deťom.

Nepochybne jedným z vrcholov rodinného turíčneho vikendu boli každodenné sväté omše, doprevádzané spevom, gitarami, klavírom a povzbudivými kázňami otcov saleziánov.

Bol to požehnaný čas! Ďakujeme touto cestou všetkým dobrým dušiam,  ktorí toto stretnutie pripravovali, v zákulisí dbali o všetko podstatné. Za organizačný tím najmä otcovi Pavlovi Níznerovi, rodinám Šipulovej, Riškovej a Triščovej.

Prajem a vyprosujem nám všetkým, aby sme sa vystrojení svetlom Ducha Svätého nebáli hlásať Krista a žit autenticky evanjelium v našich domácnostiach, pred našimi deťmi, v práci, aby nás spoznávali po ovocí, videli a zažívali, že byť kresťan – Kristov – sa oplatí.

Ľuba Batková

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk