Synoda 2018 mladým: Cirkev túži počúvať Tvoj hlas

(Vatikán) 14. júna 2017 bola spustená webstránka youth.synod2018.va, ktorá chce umožniť mladým ľuďom vo veku 16 – 29 rokov aktívne sa zapojiť prostredníctvom vyjadrenia svojich názorov a návrhov do prípravy Synody biskupov na tému: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“, ktorej uskutočnenie sa plánuje na október 2018.

Mladí ľudia sa môžu priamo vyjadriť prostredníctvom online dotazníka zameraného na mládež, ktorý webstránka ponúka v 5 jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a portugalčina). Odpovede, ktoré možno zasielať do 30. novembra 2017, budú „veľmi užitočné na ceste prípravy synodálneho podujatia a budú súčasťou širokej konzultácie, ktorú Sekretariát synody realizuje na všetkých úrovniach Božieho ľudu“, píše sa v tlačovej správe.

Týmto spôsobom sa chce dať mladým možnosť aby dali počuť svoj hlas, vyjadriť svoje túžby, ale aj obavy, pochybnosti, kritiku, vyrozprávať svoje dojmy. Otázky dotazníka tiež dávajú mladým priestor predstaviť sa, povedať ako vidia seba samých vo svete, ktorý ich obklopuje, ako prežívajú vzťahy s inými a pod. Môžu sa vyjadriť o svojom vzťahu k viere, náboženstvu, k Cirkvi. Posledná séria otázok sa týka ich prítomnosti vo virtuálnych priestoroch.

Na margo tejto iniciatívy pápež František povedal: „Niekto by mohol povedať: urobme synodu pre mladých katolíkov. Nie! Synoda je pre všetkých mladých, nikto nemá byť vylúčený. Všetci sú protagonisti.“ „Ale aj mladí, ktorí sa cítia byť agnostikmi?“ „Áno, aj oni. Aj tí, čo majú vlažnú vieru alebo sa cítia ďaleko od Cirkvi, cítia sa byť ateistami. Áno, toto bude synoda mladých a my ich chceme všetci počúvať. Každý mladý človek má niečo, čo môže povedať dospelým, kňazom, sestrám, biskupom aj pápežovi!“

Odpovede budú vyhodnotené anonymným spôsobom, ak niekto zanechá kontakt, Sekretariát synody ho bude informovať o konečných výsledkoch. Materiál poslúži na širokú konzultáciu na Synode a v Cirkvi.

Stránka okrem toho ponúka rôzny materiál, podujatia a iniciatívy na tému mladí a Cirkev.

Spracovala: sr. Eva Matejková

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759