Budovať rodinu rituálmi každého dňa

„Je možné a je radostnou skutočnosťou – hoci si to vyžaduje aj úsilie – žiť vernú lásku, otvorenú pre život“.   Angel Artime Fernandez

Rituály prispievajú k posilneniu vzájomných zväzkov medzi ľuďmi a niekedy vytvárajú aj nové, stabilnejšie v rámci rodiny. Rodinné zväzky sú oslabované frenetickým tempom súčasného sveta, kde akoby nič nebolo stabilné a isté. Preto rodina môže chrániť svoju jednotu len ak sa všetci jej členovia chcú naozaj snažiť zachovávať rituály a tradície, ktoré ju konsolidujú. Ony vytvárajú pocit identity a súdržnosti členov rodiny, ktorí v nej nachádzajú istotu a záruku stabilného citového zázemia.

Podobne, ako rutinné činnosti, aj rituály sa opakujú, takže sú predvídateľné. Každý vie, čo môže od nich čakať a aké sú jeho zodpovednosti. Je tu však dôležitý rozdiel: rituály, na rozdiel od rutinnej činnosti, majú pre rodinu silný symbolický význam. Ráno sa obliecť je rutina, pobozkať partnera alebo dieťa skôr, ako vyjdeme z domu, je rituál, pretože bozk v sebe zahŕňa dôležitú hodnotu, môže napr. znamenať mám ťa rád… budeš mi chýbať.

 Spoločný nedeľný obed alebo spoločný oddych podvečer pri zmrzline alebo koláčiku, to sú rituály a každá rodina si vytvára tie svoje. Keď sú deti malé, robia sa rituály v prospech ich rastu: kŕmenie, kúpanie alebo ukladanie do postele. Zakaždým, keď sa urobí tento súbor činností, konsoliduje sa puto medzi rodičmi a deťmi.

Rituálom je akýkoľvek priestor, ku ktorému majú prístup rodičia a deti, v istote, že budú mať príležitosť k vzájomnej komunikácii, že sa ubezpečia o tom, že sú milovaní a posilní sa ich emotívne puto.

Rituálmi sú aj vzácne chvíle spoločenstva pri rôznych obradoch, ktoré zabezpečujú ten pocit istoty a ochrany, ktorý potrebujeme, aby sme nadobudli vnútornú vyrovnanosť. Dávajú nám pocítiť, že sme súčasťou našej rodiny a ponúkajú nám vhodný priestor na komunikáciu a udržanie živého puta s druhým.

Sila rituálov spočíva presne v tomto: vytvoriť príležitosti pre stretnutie aj vo chvíľach napätia a udržať vzájomné puto kým sa nevráti harmónia.

Zdroj: www.sdb.org

Preklad: Eva Matejková

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk