Kde je ukrytá radosť

Detská radosť a nadšenie je nevyčerpateľné. Možno príde chvíľa, keď trochu z nich opadne a zdá sa, že už ani nie je… ale potom sa zázračne otrasie a je to tu zas! Jéj!!

Mala som príležitosť na dennom tábore toto pozorovať a zažívať. Nemalo konca kraja – z koľkých vecí sa deti vedeli naraz radovať a nadchnúť, ani fantázia by mi nestačila, aby som si ich vymyslela. Radosť takmer zo všetkého nového, radosť zo spoločenstva, radosť z animátorky, ktorá ju má v skupinke. Radosť, že sme stihli autobus a radosť aj z toho, že sme sa doň zmestili šesťdesiatiJ Radosť z behania po tráve a radosť z hľadania animátoriek na stanovišti. Huráá ideme tancovať! To je paráda, ideme na tú vysokú vežu! Jéj, prešli sme stošesťdesiattri schodov! Radosť z cestovania MHD, vlakom, loďou a radosť aj z chodenia pešo. Tak sa teším na plavbu po Dunaji! Tie vlny sú veľké, och, ošpliechali ma… chcem, aby sa ešte raz valila na nás taká vlna! Radosť z behania po lodi. Radosť z nastupovania a vystupovania z lode. Radosť z kráčania po ceste pod slnkom, lebo ju drží  animátorka. Radosť z ochutnávky medu. Radosť, že si môže dobrať vodu. Radosť zo špliechania vody na seba i druhých a radosť ako rýchlo uschne. Radosť z mlynského kola, radosť zo spievania, radosť z vytlieskavania. Radosť, že svieti slnko a potom aj radosť, že fúka vietor. Radosť, že na chvíľku zašlo slnko za mrak. Radosť si vyrobiť talár, aj keď jej to nejde. Radosť, že jej niekto pomohol prilepiť papier, radosť, že animátorka jej urobila uzlík na špagáte. Radosť, že spromovala v tomto dennom tábore! Radosť…

Objaviť toľko príležitostí k radosti a k jej prežívaniu naplno dokážu deti s ľahkosťou. Radujme sa s nimi. Držím vám palceJ

majka

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk