Slovenská ľudová nôta v Hornom Valachove

Po minuloročnom obnovení tradície pobytových táborov sa 78 členná výprava detí  z Dubnice nad Váhom od 3. do 9. roč. ZŠ spolu s animátormi, bratmi saleziánmi a sestrami saleziánkami vybrala do neďalekého malebného prostredia Podskalia, kde spolu prežili týždeň v štýle slovenskej dediny.

Autobusy zaparkovali v „Hornom Valachove“ a po privítaní chlebom a soľou sa štyri rodinky – Bobulovci, Andrášovci, Cesnakovci a Haluškovci – pustili do budovania dediny. Každá rodina sa musela postarať jednak o svoje paradajky, ktoré si zasadili, ale hlavne o svoj statok, ktorý im zo dňa na deň pribúdal. Sliepočky, prasiatka či kravičky zdobili bodovaciu tabuľku, ale beda rodine, ktorá sa nepostarala o ich hovienka.

Deň prvý sa deťúrence remeslám priúčali, poobede na jarmoku svoje výrobky popredávali, pstrúžiky v bazéne popreháňali, zlej grófke dane odovzdali, večer Morenu pálili a omšu svätú v kaplnke na lúke pri sviečkach slávili. Deň druhý sa poriadne popasovali, futbal i vybíjanú hrali, zábavno-súťažný večer mali a živého barančeka medzi sebou privítali: „Bééééé“. Deň tretí všetci poctivo do ľudovej školy chodili a praktickú výučbu na farme mali. Deň štvrtý sa junáci a devy na výlet z rozprávky do rozprávky vybrali, v bazéne vykúpali a z desať metrového stromu skákali. Deň piaty sa príbeh rozuzlil a statky zmätky sa urovnali, aby richtárova dcéra Mária si konečne chudobného Petríka mohla vziať.

Veľká vďaka patrí animátorom, saleziánom a saleziánkam, ktorí niekoľko mesiacov chystali celý program a do detailov prepracovali všetky kulisy a hry. Dali do toho dušu a žili slová tohtorčnej zvolávačky: „Na všetky otázky odpoviem som tu z lásky„.

Hoci tábor skončil, jeho atmosféru môžu deti zažívať po celý rok na stretkách a krúžkoch u sestier saleziánok v „SCVČ Laura“ a u saleziánov v „Kaťáku“. Pozývame preto rodičov i deti na otvorenie škol. roka začiatkom septembra, kde si budú môcť kúpiť „cédéčko“ so všetkými fotkami z tábora a zapísať deti na stretká a krúžky.

Zdroj: saldub.sk

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk