Nizza Monferrato? Prvý a posledný krát.

Pol piatej ráno. Budík nastavený. Kufor zbalený. Izba uprataná… Môj pobyt sa zavŕšil. Cestujem domov! Júlová etapa prázdnin strávená v Nizza Monferrato je za mnou…

Do tohto piemontského mestečka sa na podnet don Bosca presunul generálny dom našich sestier z Mornese. Teraz sú tu v jednom komplexe tri komunity. Počtom konkurujú celej našej provincii. Dva sú domy starkých sestier na odpočinku. Viaceré ešte mobilné aj po deväťdesiatke, mnohé vyžadujú asistenciu. Napokon tretia 19-členná komunita sa oficiálne stala na mesiac mojím cvičiskom taliančiny.

Tento pobyt, od A po Z podfarbený spevom cikád, začal nástupom do rozbehnutého „táborového vlaku“. Deti, džavot, hry, kupko, jump-dance, momenty modlitby,… Aj takto vyzerala prvá polovica môjho pobytu, hmýriac sa pomedzi účastníkov, animátorov a sestry.

Keďže škôlka, základná a stredná škola (hlavný apoštolát miestnych FMA) prázdninujú, po ukončení tábora to tu „vybledlo“. Doslova! – Sestry tu skoro všetky chodia v bielych rúchach. A tak som zdieľala túto „bielu všednosť“ dní spolu s nimi. Pod náletmi komárov, v rytme služby, modlitby, štúdia, zdieľania radostí i starostí.

Nizza Monferrato v sebe ukrýva naše saleziánske korene. Žila tu naša zakladateľka Mária Dominika Mazzarellová s prvými sestrami a hromadou žiačok. Ako však povedala sestra Paola, ktorá má na starosti historický archív v inšpektórii, Nizza nemá byť saleziánskym múzeom. Direktorka ich často podnecuje svojim životom zrkadliť a niesť ďalej charizmu Inštitútu v každodennosti.

Práve to si najviac odnášam! Svedectvo konkrétnych sestier. Vyslovené, či to, ktoré pre svoju silu nepotrebuje žiadne hlásky: sesterskosť, materstvo, zdieľanie múdrosti života a skúsenosti svojho povolania, hĺbka žitá v každodennosti, či zmysel pre humor a šibalstvá v každom veku J.

A tak, ako povedala sr. Paola, nestačí žiť na miestach našich zakladateľov. Rovnako ako Eucharistia, ktorá je centrom, všetko Ti môže zovšednúť. Každý okamih svojho života a svojho povolania musíme žiť naplno, ako prvý a posledný krát! V Nizza Monferrato, či kdekoľvek sme.

S vďakou za tento pobyt Monika FMA

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk