Je to v rodine

24-28.7. sa v Humennom konal Prímestský tábor pre 90 detí, ktorým sa venovalo 30 animátorov. Organizovalo ho miestne spoločenstvo saleziánov spolupracovníkov spolu so saleziánmi pod hlavičkou Domky. K tejto spolupráci sa pridali aj sestry saleziánky jedna svojou stálou a ostatné štyri svojou občasnou prítomnosťou.

„Janka bola právoplatným hráčom tímu. Tak ako v rodine nesmie chýbať otec, mama, deti, strýko, tak aj v tej našej saleziánskej je veľmi dobré keď robíme niečo spolu zápojením každej zložky, preto jej prítomnosť bola veľmi obohacujúca,“ ohodnotil spoluprácu so sestrou Jankou Pullmannovou  hlavný organizátor prímestského Tábora Je to v rodine koordinátor miestneho strediska ASC Milan Ondisko.

Sestra Janka, ktorá sa spomedzi sestier zapojila do prípravy a celkovej organizácie tábora bola plných 5 dní  k dispozícií deťom, animátorom, pripravovala spolu s ostatnými dospelými aktivity, pomôcky a predovšetkým koordinovala tvorivé dielne. „Už druhý rok nám sestra Janka priniesla veľa nových nápadov a pomáhala nám ich aj zrealizovať a naučiť sa vyrábať nové veci. Aj keď som nejakej veci nechápala vždy som sa na ňu mohla obrátiť a s radosťou mi to vysvetlila. Aj za tohtoročné tvorivé dielne som jej vďačná,“ animátorka Terézia Gurbaľová vyjadrila svoje uznanie.

Tábor každý deň načrtával obsahy jednotlivých častí liturgického roka.  Okrem  mestských aktivít, ktoré sa konali nielen v dome saleziánov, ale v rámci celého mesta Humenné a jeden deň aj vďaka pôstu na humenskej kalvárií, navštívili deti a animátori aj múzeum v neďalekom  Trebišove.  Počas tohto dňa bola účasť  sestier rozšírená aj o direktorku miestnej komunity.  „Pre deti to bola zmena, že neboli len v klasickom prostredí, ale išli aj na výlet. Veľmi ma  oslovila svätá omša v starobylom kostole v Trebišove. Som rada, že som mohla byť aktívne prítomná a viac spoznať aj osobne deti, ktoré počas roka nemám príležitosť osloviť,“ sestra Zuzana Šmotláková.

Celkovo počas prázdnin sestry v Humennom spolupracujú na všetkých akciách v rámci saleziánskej rodiny a niektoré z nich majú ešte pred sebou, takýmto spôsobom sa snažia šíriť myšlienku hlavného predstaveného Saleziánskej rodiny dona Ángel Fernández Artimeho  Sme jedna rodina.

-dč-

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk