Saleziánky sa rozrástli o štyri nové sestry

Mesto Šamorín zaplavili saleziánky aj sestry a bratia z iných reholí, množstvo mladých ako aj príbuzní a známi, ktorí prišli svojou prítomnosťou podporiť a vyjadriť radosť z odpovede na povolanie 4 noviciek. Dňa 5. augusta v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne sa konala slávnosť skladania prvých rehoľných sľubov v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice. Hlavným celebrantom bol apoštolský prefekt katolíckej Cirkvi v Azerbajdžane Vladimír Fekete, aj vzhľadom k tomu, že medzi novickami, ktoré skladali sľuby bola jedna a jediná novicka práve z tejto krajiny. Ako povedal v homílii otec Vladimír: „Nie sme čudáci, utečencami zo sveta, mohli by sme byť zapojení do diania prúdu tohto sveta, ale my sme ochotní všetko zanechať z lásky. Všetko zanechať mi hovorí, či tá moja láska je väčšia ako moje istoty“.

Rehoľné sľuby prijala v mene generálnej matky provinciálna predstavená saleziánok sr. Jana Kurkinová slovami: „ V mene Cirkvi vás prijímam ako profesky s dočasnými sľubmi v Inštitúte Dcér Mária Pomocnice. Odteraz budeme intenzívnejšie prežívať spoločenstvo života a nezištné darovanie sa mladým v Kristovej láske.“ Po zložení rehoľnej profesie sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti im odovzdala kríž a Stanovy Inštitútu.

Na záver slávnosti neoprofesky, ako volajú sestry po prvých sľuboch, svojim záverečným poďakovaním v podobe básne, si získali sympatiu všetkých zúčastnených, ktorí reagovali veľkým potleskom.

Neoprofesky čakajú už nové komunity. Pôsobiť budú v Bratislave, Trnave, v Dubnici nad Váhom a v Humennom.

Inštitút dcér Márie Pomocnice si zároveň v tento deň pripomína aj 145 rokov od svojho vzniku, keď 11 odvážnych žien, medzi ktorými bola aj ich zakladateľka Mária Dominika Mazzarellová, zložili prvé rehoľné sľuby za prítomnosti dona Bosca do rúk biskupa Acqui Mons. Giuseppe Maria Sciandra. Talianska dedinka Mornese sa tak stala miestom, odkiaľ sa Inštitút rozšíril na všetkých 5 kontinentov do 93 krajín sveta.

Monika Skalová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk