Uprostred horúcich dní si našli čas aj na svoju dušu

Prelom júla a augusta sa niesol medzi mladými z Dolného Kubína v duchovnom tóne. Išli dobiť duchovné i telesné baterky na duchovné cvičenia do Liptovských Revúc.

12 apoštolov = 12 odvážnych mladých, zväčša stredoškolákov na 4 dni vyplo mobily, počítače či facebook a prišli do ticha „strácať čas s Bohom“. Kazateľom duchovných cvičení bol bývalý dolnokubínsky kaplán, Martin Majda. Témou boli žalmy.

Po celé štyri dni  nám bolo  nádherne. Boh bol s nami a dával nám neustále najavo, ako veľmi nás miluje. Vnímali sme jeho prítomnosť: vo sviatosti oltárnej pri adorácii, v slávení Eucharistie, v rozjímaniach, vo sviatosti zmierenia, v modlitbe, v  osobných rozhovoroch s kazateľom v Božom slove a v prednesených prednáškach. Veľmi nám pomáhalo uvedomovanie si Božej lásky, krásna príroda , ktorá nám poskytla priestor pre ticho a samotu. Horúce slniečko, ktoré nás hrialo počas nádherných letných dní. Sme vďační aj za sestru Vierku a spolupracovníčku Marci, ktoré sa starali o naše hladné žalúdky.

Lucia Zanovitová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk