Saleziánska láskavosť

V našom svete, v našich rodinách, v prostredí, kde sa hýbeme, potrebujú ľudia našu láskavosť, no najviac ju čakajú mladí. Potrebujeme o ňu prosiť ako o dar a zväčšovať ju ako čnosť prostredníctvom giest, ktoré podporujú komunikáciu, vzťahy a robia zjavnou Božiu lásku.

Všetko začína nejakým milým slovom, jemným, zdvorilým, príjemným detailom.

Už sv. Pavol v liste Timotejovi odporúčal všetkým kresťanom láskavosť ku všetkým. Láskavý je ten, kto je vďaka svojím postojom sympatie, starostlivosti a srdečnosti hodný lásky iných.

Don Bosco ako pedagóg mladých vedel zo skúsenosti, že ich nestačí len milovať. Výchovná láska si vyžaduje viac: „konať tak, aby nás začali mať radi“; to znamená pretlmočiť svoju lásku do postojov dobroty, láskavosti, priateľstva, do rodinnosti a radosti z toho, že sme spolu.

V konečnom dôsledku získať si lásku iných prostredníctvom láskavosti je výsledkom originálnej spirituality a apoštolskej metódy.

Toto bolo želanie dona Bosca voči saleziánom: „veľmi sa snaž, aby si ťa mladí obľúbili“ – je to základný aspekt jeho výchovnej ponuky.

Láskavosť spôsobuje pokoj a je nákazlivá, má moc „odzbrojiť srdcia.  Dobrota je schopná oslobodiť iných od negatívnych emócií, pretože zoči voči láskavému správaniu ten druhý „spustí ruky“ a upokojí sa.

Zdroj: www.sdb.org

Preklad: Eva Matejková

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk