Prvé kroky v dubnickej komunite

Svoj prvý rok po sľuboch som (už skoro pred dvomi mesiacmi) začala vo svojej “takmer rodnej” Dubnici nad Váhom. Mám veľkú radosť, že môžem žiť, pôsobiť a spolupracovať v saleziánskej farnosti. 

Po noviciáte sa teším aj z častejších kontaktov s rodinou, všelijakých výjazdov a návštev. Za ten čas som spolu so sestrami zažila komunitnú dovolenku v Hornej Marikovej spojenú s plánovaním roka – akcií i života v komunite, večné sľuby sestier v Bratislave, veeľa osláv narodenín i menín, juniorské stretnutie popri dubnickej púti, otvorenie nášho SCVČ Laura, prvé animátorské stretnutia a po rozlišovaní a rozdeľovaní úloh na školský rok, napr. už aj prvú nocovačku so stretkom ôsmačiek.

A tak sa teda ešte stále postupne rozbiehame s mladými (alebo skôr oni nás stále udržujú v tempe ;-))..
Nech sa nám to, všetko a so všetkými, podľa vzoru patrónov našej komunity (sv. Rodina) stále viac darí…budovať :-)!+

Elena Holá, FMA

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk