Najväčšia cirkevná udalosť desaťročia prilákala celkovo vyše 33 000 ľudí

(Bratislava 3. októbra 2017) – Vyše 33 000 ľudí prilákal do hlavného mesta víkend blahorečenia slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana. Z toho 25 000 prišlo na hlavnú sobotnú slávnosť spojenú s úkonom blahorečenia, pričom medzi nimi bolo približne 500 kňazov, dvaja kardináli a desiatky biskupov zo Slovenska i zahraničia. Pápeža Františka zastúpil legát kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. V službe bolo počas troch dní 180 dobrovoľníkov, 156 policajtov, 50 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby a 20 zdravotníkov vrátane lekárov a záchranárov. Na podujatie sa akreditovalo 48 novinárov. Nechýbali médiá z Čiech, a o udalosti informovali aj médiá v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku i v Taliansku. Organizátori postavili na hlavnom programe 29 ton vážiace pódium a 900 metrov bezpečnostných zábran a koridorov. Televízny a bezpečnostný záznam robilo 7 bezpečnostných a 14 televíznych kamier.

 

„Prežili sme jedinečné dni. Tešíme sa s z veľkého daru dona Titusa Zemana. Ďakujeme Bohu, že don Titus Zeman bol Svätým Otcom Františkom blahorečený a že rozhodol, že ho môžeme uctievať ako blahoslaveného,“ hovorí bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. „Keď môžeme, spoznávajme život dona Titusa Zemana čo najviac. Lebo je to život príťažlivý, život hlboký, pravdivý, život, ktorý dodá sily každému človeku. Je to život podľa evanjelia, podľa Ježiša Krista,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

„Dostali sme vzor, ktorý nás môže sprevádzať v našich rozlišovaniach. Titus Zeman počúval Pána a sprevádzal všetkých, ktorí chceli uskutočniť svoj sen. Veľmi srdečne vás pozdravujem – dnes s požehnaním Pána na príhovor nášho blahoslaveného Titusa Zemana,“ pridal sa hlavný predstavený rehole Saleziánov dona Bosca don Ángel Fernández Artime SDB.

Pápež František stanovil dátum liturgického slávenia sviatku nového blahoslaveného na 8. januára, čo je deň Titusovho odchodu do večnosti. Miestom trvalého uctievania relikvií Titusa Zemana sa stal Kostol Sedembolestnej Panny Márie v jeho rodisku – vo Vajnoroch.

Blahorečenie je v rímskokatolíckej cirkvi predposledným stupňom v procese k svätorečeniu. Ten, kto už bol blahorečený, je už navždy zapísaný do liturgického kalendára miestnej cirkvi, alebo rehoľnej spoločnosti. „Celý proces sa zakončuje až svätorečením – vyhlásením za svätého. Aby sa k tomu dospelo, Cirkev stanovuje skúmanie predpokladaného zázraku na príhovor blahoslaveného,“ informuje webstránka tituszeman.sk.

„Naše prvé hodnotenie je veľmi dobré. Celé podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za vynaložené úsilie sú spontánne reakcie, ktoré prichádzajú z celého sveta. Ďakujeme za ne. Kardinál Amato, ktorý predsedal hlavnej slávnosti, na brífingu po svätej omši povedal, že slávnosti by dal 10 z desiatich bodov. To teší. Povzbudené odišli domov i zahraničné delegácie. Ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí prišli a povzbudili aj nás vo viere, všetkým tým, tiež ktorí prispeli organizačne – Saleziánom dona Bosca, Bratislavskej arcidiecéze, agentúre PS:Events, polícii, záchranárom, mestu Bratislava, mestským častiam Petržalka a Vajnory, spoločnostiam OLO, BVS, BKIS, HANT Aréne, Dopravnému podniku Bratislavy, farnostiam Dóm sv. Martina, Svätá Rodina (Petržalka) a Vajnory a ďalším inštitúciám, ktoré prispeli a pomohli k zdarnému priebehu slávnosti. Zvlášť ďakujem dvom špeciálnym skupinám – všetkým dobrodincom, ktorí nás podporovali modlitbou i finančnými darmi, a dobrovoľníkom, ktorí ochotne pracovali počas celého víkendu. Od inštitúcií a rôznych spoločenstiev sme vnímali otvorené prijatie a veľkú ochotu pre pomoc. Za toto chcem naozaj zo srdca poďakovať v mene celého organizačného tímu,“ hovorí riaditeľ prípravy salezián Rastislav Hamráček SDB.

Správy, oficiálne texty, fotografie a videá zo slávnosti blahorečenia sú k dispozícii na stráne www.tituszeman.sk a na profiloch na sociálnych sieťach Facebook, YouTube a Flickr.

Michal Lipiak

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk