Predsedovia konferencií predstavených reholí sa stretli s novým nunciom 

Bratislava 3. októbra (TK KBS) Predsedovia konferencií vyšších predstavených ženských a mužských rehoľných spoločností na Slovensku (KVPŽR a KVRP) sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR sa 29. septembra 2017 stretli s novým apoštolským nunciom Mons. Giacomom Guidom Ottonellom.

Zoznámili ho s aktuálnou situáciou zasväteného života na Slovensku, predstavili niektoré spoločné projekty a zároveň ho informovali aj o započatom procese smerujúcom k zjednoteniu oboch konferencií. Apoštolský nuncius sa v dialógu so zasvätenými zvlášť dotkol témy spolupráce v rámci miestnej Cirkvi, ako aj otázky duchovných povolaní a formácie mladých s akcentom na rozlišovanie povolania.

Konferencie KVPŽR a KVRP zastrešujú v súčasnosti 45 ženských a 29 mužských rehoľných inštitútov, v ktorých žije viac ako 2100 rehoľníc a 840 rehoľníkov.

Zdroj: TK KBS

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk