Nezabudnuteľný víkend s Titusom

Bratislavu zaplavila posledný septembrový víkend obrovská vlna radosti. Slovensku pribudol nový blahoslavený – salezián Titus Zeman. Na tejto výnimočnej udalosti nechýbali ani mladí z našich stredísk z celého Slovenska.

Víkend odštartovali stretnutím v saleziánskom stredisku na Mamateyovej. Tu si vyzdvihli mikiny s motívom Titusa Zemana, spoločenskú hru o jeho živote s názvom Hranica a stretli sa  ochotnými bratislavskými rodinami, ktoré ich počas víkendu dobrovoľne ubytovali vo svojich domovoch.

Na slávnosť blahorečenia sa v piatok večer pripravili na vigílii v Dóme sv. Martina. Spoločná modlitba priblížila život don Titusa Zemana a poskytla čas na stíšenie.

Obrad blahorečenia v sobotu v Petržalke vykonal legát pápeža Františka, kardinál Angelo Amato SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Tejto veľkolepej cirkevnej udalosti desaťročia sa spolu s našimi mladými zúčastnilo ďalších okolo 25-tisíc veriacich.

Krásne počasie ešte umocnilo nadšením nabitú atmosféru z toho, že Slovensko sa od tohto dňa môže tešiť z nového blahoslaveného. Veľa radosti a úprimných modlitieb mladých vytvorilo pocit, že sa „nebo dotýka zeme“.

Poobede sa v Hant Aréne uskutočnil slávnostný ceremoniál „Prekročil som hranicu“. Vyvrcholením programu bolo slávnostné zdvihnutie rampy, ktorá symbolizovala hranice nielen v Titusovom živote, ale aj v našich.

Po ceremoniáli sa saleziánski mladí presunuli na Trnávku, kde spoločnou afterpárty poďakovali rodinám za ich milé pohostenie počas víkendu, stretli s hlavným predstaveným saleziánov don Ángelom Fernadez Artime. Celý víkend uzavrela ďakovná svätá omša vo Vajnoroch, v rodisku blahoslaveného Titusa Zemana.

Bolo to prvýkrát, čo som mohol byť prítomný pri takejto slávnosti. Celý víkend bol pre mňa veľkým povzbudením – silný duchovný program doplnený o možnosť stretnutia s priateľmi z iných častí Slovenska.“ opísal svoje pocity Lukáš z Banskej Bystrice.

 „Cítim veľkú vďačnosť. Za dar, ktorý v Titusovi máme. Za to, že sme túto veľkú udalosť oslávili ako jedna veľká rodina. A za to, že som sa tejto rodinnej oslavy (pokračujúcej naozaj kvalitným kultúrnym programom) mohla zúčastniť. Verím, že to nebolo posledné blahorečenie, ktorého som sa zúčastnila.“ uviedla účastníčka Mária z Dubnice nad Váhom.

Sestra Lenka FMA k blahorečeniu dona Titusa uvádza: „Je super, že v dnešnej dobe sú saleziánski svätí. Mladí potrebujú takýto vzor. Nebáť sa obetovať svoj život za druhých a s takou odvahou prekročiť svoje hranice. Je silné, že práve v tejto dobe bol vyhlásený don Titus za blahoslaveného, pretože práve dnešná doba potrebuje vidieť tento vzor odvahy.“

„Blahorečenie bolo pre mňa silným impulzom, aby som bol aj ja sám svätým saleziánom. Titus ma veľmi inšpiruje a nabáda k odvahe nebáť sa prekračovať hranice.“ povedal salezián Juraj Kovaľ.

Spracované z príspevku Lucie Baníkovej (Banská Bystrica) a Kláry Kubištelovej (Dubnica nad Váhom)

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk