Skúmať obdobie, ktoré sa nás dotýka

Meno sr. Terezy Czekala – trojnásobnej poľskej provinciálky a zakladateľky diela FMA v Odesse – je medzi sestrami FMA známe. Jej účasť na blahorečení dona Titusa Zemana v Bratislave bola jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s ňou, pretože je priamou pamätníčkou a svedkyňou života a rozvoja sestier saleziánok na Slovensku v rokoch 1979 – 1990, teda v období  tajného pôsobenia sestier počas komunizmu. 

Sr. Tereza prejavila záujem zozbierať a skompletizovať spomienky potrebné pre historické skúmanie  tohto obdobia. To sa stalo náplňou „historického“ stretnutia v dňoch 1. – 2. októbra 2017 v Dubnici nad Váhom, kam sr. Tereza chodievala najčastejšie, pretože na tunajšiu faru prichádzali s veľkým rizikom mladé ženy, cítiace povolanie stať sa saleziánkami,  za sr. Máriou Černou, ktorá síce navonok bola gazdinou na fare, ale predovšetkým bola tajnou magistrou noviciek. Takto sa formovali budúce sestry a tu v izbe za zatvorenými dvermi skladali rehoľné sľuby, o ktorých nevedeli ani ich rodičia. Dôvod vtedajšej občasnej a „tajnej“ prítomnosti sr. Terezy na Slovensku v tých časoch bol jednoduchý: slovenské FMA jurisdikčne patrili pod Poľskú provinciu a ona ako predstavená chodievala sestry navštíviť, vypočuť si ich, poradiť, povzbudiť…

Sr. Tereze sa v týchto dňoch dostalo srdečného prijatia zo strany komunity FMA aj SDB v Dubnici, prehliadla si tunajší farský kostol, budovu fary, Katolícky dom a uctila si hrob dona Jozefa Čakánka, SDB  (+1985), vtedajšieho farára. S členkami provinciálnej historickej komisie sr. Máriou Bartovou, sr. Evou Matejkovou a sr. Kamilou Novosedlíkovou sa venovala zbieraniu informácií pre vytvorenie komplexnejšieho obrazu o spomínanom období našej provincie.

-em-

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk