Obklopoval nás sneh a Božie slovo

Keď sa skupina ani nie desiatich mladých Oravcov odhodlá stráviť 2 dni spolu na chate, povieme si nič nové. Ale bez alkoholu? A k tomu ešte so sv. Písmom? Zaváňa to niečím nezvyčajným. Veru, dolnokubínski  mladí túžili ísť hlbšie – animátorsky, formačne aj duchovne.

Liptovské Revúce 31.10.2017

Známy celoslovensky projekt Emauzy, ktorý ponúka Laura, združenie mladých,  je interaktívne zameraný na Božie Slovo. Skúsené lektorky – saleziánky sr. Mária Nagyová a sr. Marika Valkovičová, ktoré sa tejto tematike venujú už niekoľko rokov, zavítali na Liptov, aby sa spolu s mladými ponorili do tajov Biblie ako živého Slova.

Spoločný čas na chate v závere októbra však nebol len o dlhej rozjímavej modlitbe, či štúdiu Písma. Vlastne, vôbec nebol! Postarali sa o to lektorky, ktoré mladým pestrými aktivitami a aj zábavným štýlom podali krásu Písma. Počas rannej modlitby sa na ceste do Emauz k nim pridal sám Pán alebo si animátori tvorivo prepisovali úryvok z Písma. „Pre mňa bolo tiež super, že priniesli konkrétne veci zo Svätej zeme a mohli sme si na ne čiahnuť a popozerať si to“ podelil sa účastník Peťo Nemček.

No nielen zaujímavé aktivity zabránili pospávaniu, ale aj bohatá nádielka snehu! Vyhrnuli sa rukávy (ale len tie pomyselné samozrejme, veď bola zima!) a hor sa do práce – odhŕňali priľahlé parkovisko okolo fary, prístupovú cestu ku kostolu či rúbali drevo do pece. Samotná lektorka sr. Mária priam výskala od snehovej radosti, po dlhšej dobe „postla“ status na FB a fotila sa do nemoty J Jednoducho Pán plní túžby.

„Celý víkend na chate vládla super priateľská atmosféra ja som sa okrem toho dozvedela množstvo nových informácií o Svätom Písme. Veľmi sa mi tento víkend páčil a ďakujem našim školiteľkám“ s vďačnosťou zhodnotila Zuzka Dibdiaková.

merygregy

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk