Pohľad do saleziánskeho neba

  • Pridané v: Svet
  • 9. novembra 2017
  • fma

 Rím. Sviatok všetkých svätých a blížiace sa 140. výročie prvej misijnej výpravy FMA (14. 11.) sú príležitosťou venovať na chvíľu pozornosť tým, ktorí nás predišli a prežívaním saleziánskej charizmy dosiahli svätosť.

Sr. Sylwia Ciezkowska, Vice-postulátorka pre kauzy svätých FMA, vo svojom liste zhrňuje prácu Postulatúry v poslednom roku a pozýva vzývať príhovor našich svätých, najmä kandidátov na blahorečenie a svätorečenie.

„7. mája 2017 sa v Mexiku otvoril diecézny tribunál pre kauzu blahorečenia Sr. Antonietty Böhm FMA. Tým sa začala diecézna fáza procesu, ktorý sleduje sr. Guadalupe Chávez, vice-postulátorka, podľa noriem  stanovených Cirkvou.

30. septembra 2017 Cirkev na Slovensku a saleziánska rodina slávili blahorečenie Saleziána dona Titusa Zemana, mučeníka za povolania, čím sa zvýšil počet blahorečených saleziánskych mučeníkov na číslo 105.

V tomto roku sme si pripomenuli výročia dies natalis („narodenia“ pre nebo)  našich spolusestier: 40. výročie Bl. sr. Márie Romero († 7.7.1977) a 110 rokov ctihodnej sr. Terezy Valsè Pantellini († 3.9.1907). Naša postulatúra sprevádzala iniciatívy Provincií, v ktorých sa nachádzajú telesné pozostatky týchto sestier, aby sa oživila modlitba o ich príhovor, v perspektíve obsiahnutia zázraku, potrebného na pokračovanie ich procesu.

Aj Spomienka na všetkých verných zosnulých orientuje naše myšlienky k nebu a k večnosti. Aktuálne už 15.766 sestier FMA odišlo do domu nebeského Otca, kým 12.065 k nemu smeruje na pozemskej púti. Svojou modlitbou prehlbujme naše spoločenstvo a výmenu duchovných darov s našimi bratmi a sestrami, ktorí nás predišli do večnosti.“

Spracovala EM

Zdroj: www.cgfmanet.org

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk