Máme dosť slobody pre tvorbu?

Kardinál Tomáš Špidlík začína jeden zo svojich príhovorov otázkou: Čo viac môže človeka potešiť ako situácia, v ktorej môže slobodne tvoriť?

V saleziánskych strediskách sa  mladým dáva značný priestor pre tvorbu. A ak sa tvorivosť stretne aj s umeleckou hodnotou, je veľký predpoklad, že sa mladý človek dotkne ducha spirituality.

V Rožňave sa trošku pohrali s touto myšlienkou a mladí potvrdili, že kreativita vôbec nie je nudná. Cieľom nebola technická zručnosť, ale vyjadrenie myšlienky, ktorá tvorbu sprevádzala.

Mladší tvorili svetelné kahance a rozprávali sa o Svetle, ktoré sa stalo darom pre tento svet. Starší v atmosfére ticha kreslili námety svetla, vody alebo vlastné nápady.

Na čo prišli pri tvorbe?

V tme je vždy bod, ktorý žiari… Božie diela sú dokonalé…  Čím sme bližšie k Svetlu, tým sú naše kroky jasnejšie… viac si z tvorby môžete pozrieť na FB.

No a realizátori sa učili od samotného Tvorcu. Nik nevie namiešať všetko tak akurát, než On. Stačí len skúsiť zaujať postoj prázdneho plátna, na ktoré môže slobodne maľovať. Na záver len trošku poopravím úvodnú vetu: Čo viac môže Boha potešiť ako niekto, v kom môže slobodne tvoriť?

Sr. Miroslava Tarajová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk