Od prvej misijnej výpravy FMA ubehlo 140 rokov

Šesť odvážnych mladých sestier prvej generácie FMA odpovedalo na Pánovo pozvanie evanjelizovať v ďalekých nepoznaných krajinách: “Tu som. Pošli mňa!” Boli to sestry: Angela Vallese (23), Giovanna Borgna (17), Angela Cassulo (25), Teresa Gedda (24), Angela Denegri (17), Teresina Mazzarello (17).

Dňa 14. novembra 2017 sa v Janovskom prístave uskutočnilo to, čo v ich srdci začalo klíčiť už dávno: nastúpili na cestu zo svojho malého sveta, aby mohli žiť evanjelium tam, kde sú tí maličkí, ktorým má byť odhalené jeho svetlo. Loď Savoj zakotvila v Uruguaji, v prístave hlavného mesta Montevideo takmer po mesiaci dlhej cesty, počas ktorej sestry už začali svoje evanjelizačné poslanie medzi talianskymi rodinami, ktoré hľadali lepšie podmienky na život v Južnej Amerike.

Don Bosco sa pozeral na túto odpoveď prvých misionárok s veľkou nádejou:  « Kto vie, či tento odchod nie je to malé semienko a nedá zrod veľkej rastline? Kto vie, či toto maličké  horčičné semienko sa postupne nerozrastie  a neurobí veľké dobro? Kto vie, či tento odchod  neprebudí v srdciach mnohých osôb túžbu zasvätiť sa Bohu v misiách, byť súčasťou nás všetkých a neposilní naše zástupy? Dúfam, že tomu tak bude.” (Don Bosco, MB XI.)

Sen vycestovať, ísť, nebol len znakom dobrodružného mladého srdca, ale predovšetkým túžby odovzdať sa Bohu a evanjelizovať. Pius IX. na audiencii pred odchodom prvej misisjnej výpravy adresoval sestrám tieto slová: “Buďte ako veľké mušle na fontáne, ktoré prijímajú vodu a potom ju dávajú ďalej pre dobro všetkých. Mušle sú znakom čností a poznania pre dobro ostatných” (Cronistoria II.)

Odchod sestier v prvej misinej výprave bol definitívny: Odchádzali, aby sa nikdy nevrátili. Od toho dňa, ktorý je pre naše dejiny nezabudnuteľný, Inštitút FMA vždy prekročil vzdialenosť  oceánov, žil vždy “exodus”, obnovil svoju misijnú identitu, pretože až doteraz už veľa sestier počulo a odpovedalo na výzvu ísť na misie ad gentes.

Povolanie evanjelizovať, vyjsť zo seba, rozšíriť si pohľad, možno realizovať na ktoromkoľvek mieste. Predsa však aj z našej slovenskej provincie máme na misiách ad gentes 7 sestier: tento rok sme otvorili komunitu v Baku, v Azerbajdžane, ktorú tvoria tri slovenské sestry (sr. Slávka Butková, sr. Andrea Mladošová, sr. Martina Alaxová),  sr. Magda Cerovská už dlhé roky pôsobí v Albánsku, sr. Elvíra Hervayová v Maďarsku v Egri, sr. Kamila Seidlová v paraguajskom Asuncion a sr. Anna Mališová v africkom Gabone – v meste Libreville a v ukrajinskej Odesse sr. Mária Reháková.

Dúfame, že aj v nasledujúcich rokoch, ktoré nám Prozreteľnosť ešte  udelí ako dar, budeme môcť rásť vo svätosti a misijnom zanietení pre život mnohých mladých ľudí!

Sr.Monika Golianová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk