S Božím slovom v Šaštíne

Tieto dni Trnava žije novénou k Panne Márie Trnavskej. Novénu však animátori spolu so sestrami FMA a bratmi SDB začali víkendovkou pri Panne Márie Sedembolestnej. Na pôde bývalého saleziánskeho gymnázia prebehla počas druhého novembrového víkendu ďalšia akcia zameraná na formáciu našich animátorov.

Takzvané „Tajomstvá animátorstva“ boli tentokrát zamerané na prácu s Bibliou. Sestry a bratia saleziáni si pripravili pre mládež aktivity, v ktorých zhrnuli správne zásady štúdia, čítania a meditácie nad Svätým Písmom.

„Už samotný čas plánovania a prípravy mal svoje čaro 🙂 Mala som radosť, že sme sa spoločne rozhodli ísť v línii nášho výchovno-pastoračného projektu a poukázať na krásu duchovného života cez Božie Slovo a príklad Panny Márie. Počas víkendu bolo pre mňa veľmi sympatické vnímať mladých so Sv. Písmom v ruke a ich túžbu započuť Boha. Rástla vo mne vďačnosť za nich.“ vyjadrila sestra Gabika.

Počas víkendového pobytu prebehla aj diskusia s pozvanými hosťami  – známymi osobnosťami na Kopánke. Marek Domes – otec rodiny, animátorka Adriana Krajčovičová a manželia Kormuthovci ASC prezradili mladým animátorom, aké sú ich osobné skúsenosti s Písmom a ako pomocou neho navigovali a navigujú cestu svojim životom.

Súčasťou večerného programu boli samozrejme aj hry,  ktoré si pre svojich nástupcov nachystali starší animátori. Účastníci sa zabávali a utužovali vzťahy v kolektíve, ktoré sú tak dôležité pre správne fungovanie mládežníckeho strediska.

Mladí sa vyjadrili o víkende takto: „Veľmi ma povzbudila prítomnosť 2 bratov SDB a 2 sestier FMA, máte toho až-až ale išli ste sa venovať  práve nám“. „Pre mňa to bol naozaj krásny víkend a som veľmi vďačná“.

Na záver zanechal direktor diela na Kopánke, don Peter Jacko, pre účastníkov výzvu: ,,Každý deň si čítaj 15 minút Sväté Písmo a modli sa s ním. Zaručujem ti, že keď sa o pol roka stretneme na ďalších Tajomstvách animátorstva, tvoj pohľad na Bibliu bude radikálne iný.“

Táto výzva je skvelou príležitosťou na to, aby si každý prehĺbil svoj osobný vzťah s Bohom. Silný vzťah s Bohom je práve tou skalou a dôležitým základom pre všetko ostatné, čo budeme chcieť vo svojom živote, či už v stredisku, alebo mimo neho budovať.

Sr. Lamiya Jalilová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk