Kňaz, ktorý nasadil všetky sily

  • Pridané v: Svet
  • 25. novembra 2017
  • fma

Mornese (Taliansko). 25. novembra 2017 sa bude v Kolégiu FMA v Mornese konať spomienková slávnosť pri príležitosti 200.  výročia narodenia dona Dominika Pestarina SDB, rodáka z Mornese, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil od duchovnú formáciu sv. Márie Dominiky Mazzarellovej a o založenie nášho Inštitútu v r. 1872 v Mornese.

Prítomní budú aj vzácni hostia a prednášatelia Mons. Piergiorgio Micchiardi, Biskup v  Acqui Terme, Paolo Mazzarello, profesor histórie na Univerzite v Padove, Paolo Bavazzano šéfredaktor URBS (Accademia Urbense di Ovada) a Sr. Eliane Petri FMA profesorka  Spirituality  Sv. M. Mazzarellovej na Pápežskej fakulte «Auxilium» v Ríme.

Don Dominik Pestarino (5. 1. 1817 – 15. 5. 1874) sprostredkoval v r. 1864 stretnutie dona Bosca s Máriou Mazzarellovou a jej spoločníčkami a toto stretnutie bolo začiatkom procesu postupného založenia ženskej vetvy Saleziánskej kongregácie – Inštitútu dcér Márie Pomocnice (1872). Don Pestarino, potom, čo sa stal saleziánom, bol menovaný za duchovného direktorka prvého domu dcér Márie Pomocnice v Mornese. Zomrel už o dva roky neskôr, vyčerpaný prekonávaním nespočetných problémov a ťažkostí, spojených so založením Inštitútu.

Tento kňaz bol vždy považovaný za svätého, nasadil všetky svoje sily pre duchovné obrodenie obyvateľov Mornese; bol obľúbený, podnikavý a veľmi blízky ľuďom. Vykonával aj funkciu komunálneho radcu v dedine, podporil jej sociálny a kultúrny rozvoj, zabezpečil pre všetkých základné vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a opatrovanie chorých. V ľuďoch prebudil lásku k Eucharistii a horlivosť vo viere natoľko, že vtedajší biskup Mons. Giuseppe Maria Sciandra definoval Mornese ako “záhradu svojej diecézy”.

Zdroj: www.cgfmanet.org

spracovala EM

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk