Čím žijeme na Luníku?

Prípravami na advent. Z piatku na sobotu, keď sme my sestry boli na stretnutí v Modre, mali mladí aj starší duchovnú obnovu v stredisku SDB s direktorom Pavlom Degrom na tému – Život po živote. Na dievčenských stretkách sme po celý týždeň vyrábali adventné vence. K obľúbenej aktivite sa pridalo aj jedno chlapčenské stretko, mamky z materského centra, dokonca ak babky. Pritom sme si hovorili, že adventný veniec nie je len ozdobou v byte, ale má hlbší význam. Rodina sa schádza pri venci k modlitbe, alebo si zaspieva náboženskú pieseň a takto očakáva príchod Spasiteľa na Vianoce. Na prvú adventnú nedeľu sa vence požehnajú a každý, kto si veniec vlastnoručne vyrobil, si ho zoberie domov. Vencov bolo vyše 60.

sr. Anna Chrkavá

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk