Svätá rodina nachádza prístrešie aj v Šamoríne

Pripravte cestu Pánovi, pripravte mu príbytok… Pomáhame si v tom navzájom. Niečo organizujeme my a zapojíme do toho druhých, niečo organizujú tí druhí a my sa radi zapojíme.

V našom stredisku máme opäť špeciálny adventný kalendár – každý deň sa modlíme za konkrétne rodiny detí a mladých (aj dospelých), s ktorými sa stretávame. Tento kalendár majú aj oni, a tak sa aj oni a ich rodiny modlia za seba navzájom.

V Šamoríne sa okrem toho tešíme zo spoločenstva rodín, ktoré sa angažuje vo farnosti. Priatelíme sa a spolupracujeme v rôznych oblastiach. Predvianočný deviatnik Svätá rodina hľadá prístrešie organizujú oni, no pozvali aj nás. Je veľmi pekné môcť ich navštíviť v ich rodinách a tiež prijať ich u nás. Spievať a modliť sa spolu a mať čas počúvať sa navzájom pri následnom pohostení.

V piatok 15.12. sa ich v našom „Oratku“ zišlo naozaj hojne. Dramatizovaná pieseň Kto klope tam, ktorú naozaj spievame podelenú na domácich a hostí za dverami, tento raz vyznela pre mňa zvlášť dramaticky, keď sme my sestry spievali „Nieto miesta, choďte preč…“ Našťastie sme sa obrátili a direktorka sr. Anka s úctou prijala obraz Svätej rodiny aj všetkých, ktorí ju sprevádzali (najsympatickejšia medzi nimi bola mamička v očakávaní). Pomodlili sme sa, zaspievali, nikto z pobehujúcich malých detí nenarazil do horiacich sviec na adventnom venci, a tým, čo sa hrali v druhej miestnosti, sa venovala novicka Verča. Atmosféra prijatia pretrvávala aj po záverečnej piesni, mali sme na seba čas. Okrem spoločenstva rodín a našej komunity tu bolo aj niekoľko zatiaľ neoficiálnych exaliev. Nech Svätá rodina nachádza svoj príbytok a svoj obraz v našej komunite a v rodinách tu okolo nás, či sú to rodičia „našich“ detí, alebo dospelí, s ktorými zdieľame zanietenie pre Božiu rodinu Cirkev.

sr. Kristína Némethová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk