Januárové ocenenie animátorov

V saleziánskom stredisku 3 Hôrky v Košiciach odmenili aktívnych animátorov.

Ako je na 3 hôrkach zvykom, aj tento rok boli aktívni animátori z tohto strediska pozvaní na Animátorskú večeru. Zišli sme sa na ňu už tradične na začiatku januára v našom stredisku.

Na večeru prišli niektorí animátori po prvýkrát. Nevedeli aký priebeh očakávať. Iní, skúsenejší, vošli do strediska s väčším pokojom.

Začali sme v kaplnke, recitovanou i spievanou modlitbou z breviára.

Po modlitbe sme sa presunuli ku vyzdobeným stolom, kde nás postupne Saleziáni obslúžili ako profesionálni čašníci. Dostali sme chutný hlavný chod i zákusok. Počas večerania sa medzi animátormi aj saleziánskou komunitou rozvírili mnohé debaty.

Na záver večere dostal každý animátor fľašku medu s citátom „Na jednu kvapku medu sa chytí viac múch ako na celý sud octu.“ od Františka Saleského, aby mu doma pripomínala sladkosť dobra.

-IF-

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk