Deviatnik k donovi Boscovi

Tieto zamyslenia počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca (od pondelka 22.1. do utorka 30.1.) chcú byť priestorom pre pokojnú modlitbu a uvažovanie. Veľa zamyslení už bolo pripravených o donovi Boscovi, tieto sa chcú zamerať na jeho spiritualitu, na jeho vnímanie Boha, jeho vieru. Dovoľme donovi Boscovi dotknúť sa nášho srdca.

Predsavzatie
Pred vstupom do seminára v októbri 1835 si don Bosco dáva predsavzatia. Jedno z nich je: „Každý deň poviem nejakú dobrú myšlienku a budem kamarátom, priateľom a príbuzným rozprávať nejaký príbeh, ktorý povzbudzuje k dobrému. Ak sa s nikým nestretnem, poviem to aspoň svojej matke“ (MO 89). Skúsme počas týchto dní byť spojení s donom Boscom aj tým, že sa budeme snažiť počas dňa povedať niekomu niečo pekné.

Myšlienka
Odvahu, odvahu, vždy odvahu. Nikdy sa neunavme v konaní dobra, Boh bude s nami. Pamätajte, že slávenie sviatkov prináša Božie požehnanie pre všetky starosti dňa. V dobe, v ktorej žijeme, je treba veľa skromnosti a čistoty. (Don Bosco)

  1. deň: Obraz o Bohu
  2. deň: Zmysel pre Boha
  3. deň: Skúsenosť s Bohom, tešiť sa z Božej dobroty
  4. deň: Askéza každodenného hrdinstva
  5. deň: Rodinnosť
  6. deň: Priateľstvo
  7. deň: Mária
  8. deň: Spiritualita – mystika milosti jednoty
  9. deň: Rozhodnutie

 

Zdroj: www.saleziani.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk