150x ĎAKUJEME za krajšie Vianoce pre núdzne rodiny

Ak by sa dobro dalo spočítať, to, čo sa exallievom podarilo rozdať pred Vianocami by sme vyrátali na jednu dodávku, štyri autá a poštovú zásielku. Tak putovali dary núdznym rodinám od viac než 150 darcov z celého Slovenska, ktorým patrí veľká vďaka za spoluprácu, čas, obetavosť a dary, ktorými prispeli v štvrtom ročníku zbierky Darujme úsmev.

 

V projekte, ktorý každoročne v predvianočnom čase organizuje Združenie exallievov sa vďaka nim podarilo obdarovať spolu 52 rodín, dva charitné domy, dve saleziánske strediská, detský domov, cirkevnú škôlku a krízové stredisko. Dobrodinci na účely zbierky prispeli sumou 4180 eur, ktoré boli prerozdelené medzi slovenské rodiny a ukrajinských chlapcov. Darčeky, tzv. shoeboxy, potešili pod stromčekom 184 detí. Rodinám vo finančnej tiesni, ale aj jednotlivcom, o ktorých sa starajú detské, či charitné centrá, darcovia tento rok darovali spotrebiče, ako chladničku, práčky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice, či dvojplatničku, školské pomôcky, odevy, obuv, hračky, zariadenia do domácnosti, potraviny, drogériu, hygienické a čistiace potreby a mnoho ďalšieho podľa ich nevyhnutných potrieb. Tie sa už vopred snažili vyzistiť tiperi – sestry FMA, VDB a sociálni pracovníci z charitných domov, ktorí ťažkú situáciu adresátov poznali.

Pomoc putovala do 12 miest; Bratislavy, Trnavy, Nitry, Turzovky, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša, Spišskej Novej Vsi, Humenného, Michaloviec, Rožňavy, Košíc a do Ľvova v Ukrajine. Organizáciu zbierky a triedenie darčekov zabezpečoval sekretariát exallievov s pomocou mnohých dobrovoľníkov a partnerov projektu. Dobrovoľníci pomáhali aj s rozvozom darov po celom Slovensku Róbertovi Mrukovi, ktorý je spolu so svojou manželkou autorom tejto úspešnej sociálnej aktivity exallievov.

Za všetkých adresátov pomoci zo srdca ĎAKUJEME!

Simona Ondrejová

viac foto TU

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk