Zomrela saleziánka Estrella Castalone

Jednou z významných osobností, ktoré sa angažujú v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, bola aj sestra Estrella Castalone FMA, ktorá zomrela 2. februára 2018 na Filipínach odkiaľ pochádzala.

Saleziánka sestra Estrella bola prvá koordinátorka celosvetovej siete TALITHA KUM, ktorú tvoria rehoľné sestry aktívne v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. S veľkým nadšením a oduševnením ju viedla v rokoch 2010 – 2014. Počas týchto rokov podporovala a posilňovala už existujúce lokálne siete rehoľníčok a organizovala školenia, aby sa vytvorili nové v Strednej Amerike, Ázii a Afrike.

Spomenúť si na obete obchodovania a tých, ktorí im pomáhajú oslobodiť sa a zaradiť sa do života, aj na zomrelú sestru Estrellu môžete zvlášť dnes – 8. februára, kedy je Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

-fc-

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk

Foto: www.talithakum.info (na fotografii sr. Estrella vpravo)

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk