Misie na štátnej škole

„Boh nás miluje v takom stave, v akom sa aktuálne nachádzame“ – zaznievalo v triedach na škole. Mnohé priateľstvá, slzy dojatia a spontánny potlesk po jednotlivých hodinách hovoril za všetko.

Čo sa to udialo v Michalovciach na IV.ZŠ?

Misie na štátnej škole pre žiakov rôznych náboženských denominácií alebo aj bez vierovyznania. Pre mnohých predstava Boha ako dobrého Otca bola niečím úplne novým… a tak cez hovorené slovo, svedectvami a scénkami, bol zúčastneným žiakom, aj prítomným ukázaný Boh vo svojej starostlivej a sprevádzajúcej láske pre každého jedného z nás.

Hlavná vďaka za úspešný a požehnaný priebeh patrí misijnému tímu. Tvorili ho laici, brat Gorazd a vedúci  projektu „Misie na školách“ –  o. Miroslav  Bujdoš CSsR, redemptorista. Misie sa konali počas dvoch dopoludní pre všetkých žiakov 5.-9. ročníka (70 + 90) a zorganizovala ich sr.Gabriela Bauerová ako učiteľka náboženstva tejto školy.

Je možné, je krásne a určite Bohu milé, keď sa pre dobro mladých pracuje v tíme 🙂

komunita Michalovce

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk