“Biely dym” zavial nad hotelom Satel v Poprade

Na Provinciálnom kongrese v Poprade bola 17. 2. 2018 zvolená nová PR na roky 2018 — 2021 v zložení:

  1. Katka Albertyová
  2. Mária Kropiľáková
  3. Monika Kotulová
  4. Mária Čelková
  5. Katka Pisarčíková
  6. Stanislav Mihalovič
  7. Andrej Havlík
  8. Peter Kvas
  9. Peter Kertys
  10. Peter Soroka

Menovaní členova PR za SDB a FMA sú don Pavol Grach a sr. Hela Gúberová.

Novozvolení členovia prosia o modlitby.

zdroj: www.ascslovakia.sk

fotoalbum 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk