Videsáci spoznávali preventívny systém

Počas víkendu z 23.2. na 25.2. sa skupina mladých misionárov z Videsu rozhodla, že poteší dedinku Liptovská Štiavnica svojou návštevou.

Úvodný program v piatok večer sa niesol v cigánskom duchu. Bol to veľmi zábavný večer plný hier, smiechu a tanca, čiže ako v typickej cigánskej osade. Rýchlo sme sa zžili s týmto večerom a myslím si, že by sme veľmi ľahko zapadli ku našim bratom Rómom.

V sobotu, hneď od rána pokračovali prednášky. Hlavná téma, ktorá nás viedla celým víkendom, bola dobrovoľník – salezián. Rozprávali sme sa o preventívnom systéme dona Bosca, dozvedeli sme sa niečo nové o saleziánskej výchove a jej princípoch. Napoludnie sme mali omšu s veľmi príjemným kňazom a adoráciu, na ktorej sme sa mali aj rozhodnúť, kde nás Pán Boh volá, do akej krajiny máme ísť na misie.

Neskôr po obede mali prednášku naši hostia manželia. Baška a Jakub si pre nás pripravili veľmi zaujímavé svedectvo o ich trojročnej misii v Afrike, ale porozprávali nám aj o ich ceste k manželstvu, ktorá nebola jednoduchá, no pritom veľmi krásna.

Sobotný večer sa pre zmenu niesol v ukrajinskom duchu. Tiež to bol veľmi veselý večer. Predviedli sme si typické veci pre Ukrajinu ako je jedlo, tanec, hudba. Naučili sme sa pár jednoduchých ukrajinských slovíčok. Zahrali sme sa „Ukrajina má talent“ a predviedli sme tak aj naše talenty. Zatancovali sme ukrajinské tance a veľa sme sa nasmiali a zabavili. Na poslednej prednáške v nedeľu sa už niektorí z nás dozvedeli, kam pôjdu na misie. Skvelým obedom sme ukončili toto stretnutie videsákov, ktoré opäť nesklamalo a bolo určite prínosom kre každého, kto sa ho zúčastnil.

Barbora Pečková

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk