Cez jarné prázdniny zažili výlet s Hobitom

Mrazivú prázdninovú stredu prežilo 60 detí a animátorov naozaj netradične. Ležanie pred počítačom či telkou vymenili za dobrodružné putovanie s hobitom Bilbom.
Liptovská Štiavnica 21.2.2018

Zima, sneh, hrozitánsky škreti, toaleťákoví pavúci, či poklad ukrytý v hore – aj to čakalo malých dobrodruhov. Okrem zaujímavých hier a úloh, celý dej dotvárali autentické scénky z príbehu o Hobitovi. Aj keď sme to všetko zvládli (snáď) bez trvalých omrzlín, predsa všetkým dobre padol horúci čaj a suché ponožky. V centre Carmagnola po obede ešte dotvoril program pre nechápavých film Hobit 🙂 Ďakujeme animátorom za ich nasedenie a službu a rodičom za dôveru, že nám zverili svoje deti! 🙂
sr. Mery Gregová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk