Sederovou večerou sme si pripomenuli aj Ježišovu poslednú večeru

Na Zelený štvrtok už tradične nemohla chýbať sederova večera. Počas nej si asi 40 mladých z Dolného Kubína a okolia so sestrami saleziánkami a kaplánom Filipom pripomenulo židovskú večeru v mládežníckom stredisku Dominika.

Židovská večera Pascha ( prechod) je najväčší židovský sviatok. Ide o pamiatku oslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva. Pre tento sviatok je typické jedenie macesu nekvaseného chleba. Obrad jedla, ktorý pripomína udalosti Exodu sa nazýva Seder – poriadok. V prvotnej cirkvi sa tradovalo, že sederova večera je tou poslednou večerou, počas ktorej Ježiš ustanovil Eucharistiu.

Aj naša sederova večera bola popretkávaná modlitbami, symbolmi, jedením horkých bylín, macesu či pečeného baránka.  Atmosféru dopĺňalo sedenie na zemi a podmaz židovskej hudby. Spoločenstvo mladých, príjemná atmosféra a duch modlitby nás voviedol do veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša.

-va-

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk