S mladými kráčame k synode

  • Pridané v: Svet
  • 5. apríla 2018
  • fma

 Približujúca sa biskupská synoda na tému: „Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania“ nás, sestry,  nenecháva ľahostajnými. Členky generálnej rady Inštitútu FMA prišli s jednoduchou iniciatívou pod názvom #ConIGiovaniVersoIlSinodo (S mladými k synode). Každých 15 dní, až do októbra 2018, budú zverejňovať krátke posolstvo – hashtag (#), ktorý bude venovaný niektorej téme, o ktorej sa „bavili“ mladí s pápežom Františkom, zídení na predsynodálnom stretnutí v marci 2018 v Ríme.

Tieto témy budú predstavené z rôznych uhlov pohľadu – napr. z pastoračného, komunikačného, misijného, saleziánskeho a pod.  Hastangy sa budú týkať:

  1. epochálnych podmienok a konkrétnych situácií, v ktorých mladí ľudia žijú a stvárňujú svoju identitu;
  2. spôsobu, akým mladí chápu kľúčové slová viery, túžby Cirkvi a poslanie Ježiša Krista;
  3. najúčinnejších výchovných a pastoračných spôsobov pre ohlasovanie dobrej zvesti mladým.

podľa cgfmanet.org spracovala -em-

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk