Ruky vo svete, korene v srdci

Ruky vo svete, korene v srdci  je motto stretnutia Združenia  exaliev/ov pri FMA pri príležitosti osláv 110. výročia založenia bl. donom Filipom Rinaldim. V tomto roku si združenie pripomína aj 30. výročie oficiálneho začlenenia do saleziánskej rodiny.

Stredisko exaliev v Trnave oslávilo v polovici marca spomínané výročia a zároveň  i štvrtý rok svojho  založenia. Stretnutie začalo spoločnou svätou omšou a pokračovalo pohostením spolu so sestrami oboch trnavských komunít.

Exalievy si pripomenuli svoje začiatky u sestier, ale tiež zážitky, skúsenosti a život, ktorý prežili v rodinnej atmosfére a duchovnom raste pri sestrách. Teraz  pokračujú  v odovzdávaní hodnôt, ktoré prijali a vo výchovnom duchu, ktorý zažili v mladosti  vo svojich rodinách.

V najbližších dňoch ich čaká zaujímavá akcia Duchovnosť ženy, ktorú pripravili spolu so ženami z farnosti Trnava-Kopánka:  „Ide o netradičné stretnutie pre ženy vo veku 15-99 rokov, prostredníctvom ktorého by sme chceli prehĺbiť poznanie  seba ako žien a prežívanie nášho vzťahu k Bohu,“ povedala jedna z organizátoriek stretnutia, exalieva Viera Babečková.

Na otázku, čo ešte čaká exalievy v Trnave, predsedníčka Veronika Baková povedala:

„Čaká nás stretnutie s delegátkou Združenia exaliev na Slovensku sr. Máriou Červenou spojené s prijatím novej členky do Združenia a tiež prvá voľba do Rady federácie Združenia exaliev na Slovensku.“

Poslanie exaliev a exalievov FMA: Zúčastňujú sa na výchovnom poslaní Inštitútu FMA a v prostredí, v ktorom pôsobia, pracujú laickým saleziánskym štýlom. Svoje ruky majú vo svete a korene v srdci.

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk