Cesta svetla našej komunity

Cesta svetla je veľkonočná pobožnosť, ktorá vznikla v saleziánskom prostredí. Pripomíname si v nej udalosti spojené so vzkriesením Pána Ježiša. Ako svetlo Ježišovej víťaznej lásky preniká do našej šamorínskej komunity? Dá sa na to pozrieť aj takto:

1. zastavenie: Pán Ježiš vstal z mŕtvych

Je to najväčšia novinka všetkých čias, absolútna novosť. S novosťou mi súvisí naša novicka Verča. Vážim si jej ochotu otvárať sa pre novosť rehoľného saleziánskeho života.

2. zastavenie: Peter a Ján pri prázdnom hrobe

Bežali obaja, rýchlo. Počuli Magdalénu a nenechalo ich to na mieste. S pohybom mi napadá sestra Efka Ruši, ktorá cestuje hore dole, počúva ľudí a neprepásla tú najväčšiu správu.

3. zastavenie: Pán Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne

Je prvá, čo ho videla, apoštolka apoštolov, neúnavná v hľadaní Milovaného. Prvá medzi nami sestrami je naša direktorka Anka. Aj v najprekvapivejšej situácii vymodlí, zoženie, zariadi.

4. zastavenie: Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom

Horelo im srdce, keď ho počúvali, otvoril im po návrate myseľ, aby porozumeli Písmu. Naša biblistka sestra Evka M. nás prevádza biblickými súvislosťami a historickým kontextom s horiacim srdcom.

5. zastavenie: Pán Ježiš sa dáva spoznať pri lámaní chleba

Pozvali ho a boli srdeční hostitelia. On to prijal a dal im viac ako čakali. So srdečným ochotným prijatím a so schopnosťou objaviť hĺbku sa mi v mysli vynára sestra Ivka.

6. zastavenie: Pán Ježiš sa zjavuje učeníkom

Večer veľkonočnej nedele, nesmierne rušného dňa, spoločenstvo okolo Zmŕtvychvstalého. Večery vytvárajúce spoločenstvo, či na stretku, či v telocvični, k tomu patrí sestra Maťa.

7. zastavenie: Pán Ježiš dáva učeníkom moc odpúšťať hriechy

Dáva im moc odstraňovať to, čo prekáža Božiemu životu v ľuďoch. Sestra Tina túži, aby sa Boží život vzmáhal aj v nej, aj v ľuďoch, s ktorými sa stretáva, a odstraňovať, čo tomu prekáža.

8. zastavenie: Pán Ježiš posilňuje Tomášovu vieru

Rešpektoval Tomášov originalitu a zvolil taký postup, ktorý pomohol rastu jeho viery. V škole sa snažíme rešpektovať celú plejádu tej originality a učiť tak, aby to deckám pomohlo tak trochu sa „dotknúť“ Ježiša.

9. zastavenie: Pán Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom pri Tiberiadskom mori

Doma v Galilei, v prostredí a činnosti, ktoré im boli blízke. Doma v stredisku Laura ponúkame deckám a mladým možnosť stretnúť Ježiša v činnostiach, ktoré sú im blízke.

10. zastavenie: Pán Ježiš udeľuje Petrovi primát v Cirkvi

S dôverou mu zveril poslanie sprítomňovať ho, hovoriť a konať v jeho mene. V diecéznej farnosti, do ktorej patríme, spolupracujeme na príprave na prvé sväté prijímanie a na animácii liturgie.

11. zastavenie: Pán Ježiš posiela učeníkov do celého sveta

Nemalo to ostať len v ich kútiku. Správa o Ježišovej zachraňujúcej láske patrí celému svetu. Aj hodnoty saleziánskej výchovy nepatria len mladým, ale aj tým, ktorí už dospeli, tým, ktorí chcú naďalej podľa nich žiť. Črtá sa tu stredisko celosvetového združenia Exaliev.

12. zastavenie: Pán Ježiš vystupuje do neba

Nie je už obmedzený časom a priestorom. Patrí všetkým, všade, aj teraz. Ani naše pôsobenie sa neobmedzuje len na Šamorín. Sekretárske a prekladateľské práce pre provinciu, opatrovanie chorej mamičky, vypracovávanie metodík a poskytovanie školení či koučovacích rozhovorov …

13. zastavenie: S Máriou v očakávaní Ducha Svätého

Učeníci boli zjednotení s Máriou v modlitbe, v túžbe prijať Ducha Svätého. Nemôžme vynechať modlitbu ani pri opise našej komunity. Našu vlastnú, alebo tú, ktorú sme v našej kaplnke umožnili iným.

14. zastavenie: Pán Ježiš zosiela učeníkom Ducha Svätého

Duch Svätý nás zjednocuje, pretvára, vytvára z nás komunitu.

Ďakujeme za vaše modlitby, aby cesta svetla našej komunity rástla v intenzite jasu.

Ilustrácia k článku: Andy

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk