Víkend naplnený až po okraj

Animátori z Banskej Bystrice navštívili Titusa

Predposledný májový víkend sa opäť uskutočnila Stredisková škola animátorov pre mladých zo saleziánskeko strediska v Banskej Bystrici. Tentokrát sa 26 animátorov spolu s koordinátormi vybralo do Bratislavy. Prijali ich saleziáni na Trnávke. Už vo vlaku sa animátori rozdelili do tímov a dostali za úlohu prichystať raňajky alebo večeru počas víkendu, pričom sami zabezpečia aj nákup. Na Trnávke si účastníci zložili veci a pridali sa ku spoločnej modlitbe deviatnika k Panne Márii Pomocnici, ktorou salezián Janko Jakubov uzavrel poobedené oratko. Na večernej mládežníckej omši hovoril don Tibor Reimer o rôznych úrovniach lásky, ktoré boli spomenuté v evanjeliu, kde sa Ježiš pýtal Petra trojitú otázku, či ho má rád. Mladí z nášho Salezka sa stihli zapojiť aj do večerného volejbalového turnaja. Hlavným bodom programu bola však aktivita Život. Tu si mohli vyskúšať rozhodovanie v živote, keď postupne prechádzali jeho jednotlivými fázami.

Sobota bola dňom plným zážitkov. Dopoludnie strávili animátori vo Vajnoroch pri Titusovi Zemanovi. V kostole spoločne slávili svätú omšu a boli sa pomodliť aj pri hrobe blahoslaveného Titusa Zemana. Predtým však zažili živú a zaujímavú prednášku Evky Rušinovej na tému Povolanie. Popoludní mladí navštívili sídla rôznych saleziánskych organizácii na Miletičovej. Tu ich previedli sestra Majka Nagyová a členka predsedníctva Laury a zamestnankyňa Domky Kika Zelná. Chlapci a dievčatá sa v ďalšej časti programu rozdelili. Dievčatá išli do saleziánskeho strediska Mamateyova, kde si vypočuli svedectvo Lucky Mrázkovej a vyrobili si pod jej vedením krásnu letnú kvetinovú dekoráciu. Chlapci si zahrali mestskú hru, kedy zbierali indície a plnili výzvy. Nakoniec našli koordinátorov vo firme, kde pracuje Peter Dovičovič. S chlapcami sa podelil o svoj životný príbeh, ako sa dá stíhať rodina, služba v stredisku aj práca. Ďalší program zahŕňal návštevu provinciálneho domu sestier na Kremnickej ulici. Sestra Monika Skalová sa pýtala mladých na to, čo vážia na saleziánoch a sestrách z Bystrice. Mladí sa tu posilnili duchovne modlitbou Ruženca a fyzicky spoločnou večerou. Bodkou za plným dňom bola návšteva Noci múzeí v centre Bratislavy. Výhľad na bratislavský hrad zo Starej Radnice bol veľkolepý.

V nedeľu dopoludnia sa mladí animátori dozvedeli viac o projekte Prijateľstvo, ktorý funguje na Trnávke. Projekt je zameraný na sprevádzanie a hovorili o ňom hostia Mišo Žák, ktorý sprevádza a animátor Patrik, ktorý je sprevádzaný. Po mládežníckej svätej omši nasledoval obed v záhrade u saleziánov na Trnávke. Posledným bodom programu v Bratislave bola zastávka na Hlbokej pri Lurdskej Jaskyni, kde sa mladí pomodlili Ruženec.

Martin Funiak

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk