Spoločné kráčanie saleziánok v Európe dostáva jasnejšie farby

September je novým začiatkom pre školákov, pre mnohých v práci a pre nás provinciálky z celej Európy a Blízkeho východu je pokračovaním začatej cesty.

Stretnutie “Cammino dell Europa”  (Cesta Európy) sa uskutočnilo v dňoch 10.-14.septembra v talianskom Mornese pod vedením ESDACU je to spoločnosť, ktorá vedie na základe ignaciánskej spirituality k skupinovému rozlišovaniu. Už v roku 2009 sa začala táto cesta, ale to sa ešte nevedelo či a ako to pôjde. Dlhé debaty, produkovanie materiálov s peknými slovami privádzali skôr k znechuteniu ako k novým odpovediam. Avšak aj toto hľadanie bolo potrebné, aby sa prišlo k zjednotenej ceste provincií saleziánok celej Európy. Posledné stretnutie, ktoré sa konalo v belgickom Farniéres pomohlo vstúpiť provinciálkam do hlbšieho spoznania sa nie tak v tom čo robíme, ale kým každá je. Táto hlboká skúsenosť zo zdieľania  pripravila terén na ďalší proces, ktorý sa konal v Mornese. Veľa sme sa rozprávali, počúvali, hľadali. Pripomenuli sme si niektoré významné udalosti, ktoré sa udiali za posledných 10 rokov vo svete, v spoločnosti, v Cirkvi ako aj na úrovni Inštitútu a jednotlivých provincií. Ako pápež František hovorí, treba si pripomínať, oživovať pamäť. Preto nám aj sestra Piera Cavaglia, generálna sekretárka predstavila cez svoju prednášku tému Charizma v koreňoch Inštitútu a jej proroctvo dnes. „Na začiatku naše sestry mali veľkú odvahu a málo prostriedkov, teraz zdá sa, je to naopak,“ povedala sr. Piera. Aj keď celkovým cieľom stretnutia bolo prerozdelenie konferencií, proces a metóda ESDACU nás priviedla skôr k otázke ako posilniť a urobiť stále živou a aktuálnou našu charizmu dnes. Vzišla nám z toho veľmi pekná túžba, v ktorej sme sa všetky spojili, v túžbe po hľadaní spolu, v nachádzaní stále nových odvážnych a tvorivých návrhov ako ohlasovať Krista mladým, a ako posilniť a predovšetkým žiť v našich komunitách a na úrovni spolupráce rozmer vzťahov, spoločenstva, rozmer bratstva – sesterstva.  A nezostali sme iba v oblakoch peknej frázy, ale v nových výzvach, ktoré si vyžadujú odvahu, otvorenosť, vyjdenie zo svojho pohodlia a vstúpenie do rizika, že „to nebude tak ako to vždy bolo“. A ďalej záleží aj od nás saleziánok koľko a čo chceme pre spoločné výzvy ponúknuť. Možno niektorá v sebe nájde túžbu patriť do medzinárodnej komunity, ktorá by odpovedala na potreby dneška napr. venovaniu sa migrantom, alebo sa nájde nejaký tím, ktorý s novým prístupom pomôže v jednotlivých provinciách prebudiť evanjelizáciu mladých, alebo sa v komunitách vytvorí nový tip komunít, ktoré sú otvorené pre mladých, alebo??? …Tvorivosti je v každej provincii dosť a určite sa niečo čo nás posunie ďalej v hľadaní odpovede ako ďalej žiť saleziánsku charizmu v Európe privedie k niečomu spoločnému. Kocky sú hodené…

Po stretnutí Cammino dell´Europa sme pokračovali v dňoch 15.-16. septembra ďalej stretnutím jednotlivých konferencií Európy. Nateraz sú tri – talianska, španielsko – portugalská a ďalšia je zvyšok Európy a Blízkeho východu. Slovensko – azerbajdžanská provincia patrí do Konferencie CIEM, ktorá pozostáva z 12 krajín Európy.

Obidve stretnutia sme zakončili slávnosťou v mornézskom kolégiu, kde sme si pripomenuli 140 rokov od odchodu prvých sestier z Mornese na nové miesto, ktoré na vybral don Bosco do Nizza Monferrato. Slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval slovenský salezián Peter Štellmach a spoločným podelením záverov stretnutia, ktoré predstavila každá konferencia. Večernú bodku za stretnutím dala generálna matka Yvonne Reungoat.

Monika Skalová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk