V Kubíne dali tri bodky za prázdninami

Ako vyzerá na Orave záver augusta? Večery chladné, švábkobranie v plnom prúde, posledné chaty, výlety, voľné dni. A potom to začne! Ale kde! Veď prázdniny nekončia, práve naopak.
Vie to približne stovka detí, mladých a rodín zo saleziánskeho strediska v Dolnom Kubíne na Banisku. Dvadsiaty deviaty august – voľný deň v práci využili pre upevnenie rodinných vzťahov a za prázdninami neprišli urobiť žiadnu bodku. Vodný futbal, 5Dkino, mnoho zábavy, výborných palaciniek a famóznych koláčov rozptýlilo školské chmáry blížiaceho sa septembra.
Účastníci podujatia si mohli hneď na mieste vypísať prihlášku na nový školský rok do súkromného centra voľného času Laura.

SCVČ Laura Dolný Kubín

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk