V Krakove sa stretli mladí rehoľníci

  • Pridané v: Svet
  • 24. septembra 2018
  • FMA

„Voľní v Duchu Svätom“ bola téma tretieho kongresu mladých zasvätených osôb z celého Poľska. V dňoch 13.-16.septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a v Centre Jána Pavla II. v Krakowe zhromaždilo 800 rehoľníkov, členov sekulárnych inštitútov a spoločností apoštolského života.

Stretnutie vytvorilo priestor na spoločné zdieľanie životných skúseností a nadviazanie nových vzťahov. Tento rok sa organizátori rozhodli pozvať na kongres aj mladých rehoľníkov z ostatných európskych krajín. Slovensko reprezentovali sestry saleziánky Paulína Mäsiarová a Eva Šatková, salezián Jozef Martinek a sestry uršulínky Mária Tóthová a Jána Pavla Grachová. Okrem Slovákov prijali pozvanie aj rehoľníci z Maďarska, Slovinska a Portugalska.

Téme stretnutia sa v prednáškach venovali rôzni hostia. Otec Krzysztof Wons SDS viedol biblickú katechézu, v ktorej účastníkom priblížil činnosť Ducha Svätého v Božom Slove. Otec Stanisław Jarosz OSPPE veľmi konkrétne na príklade Panny Márie ukázal, ako môžeme v každodennom živote počúvať inšpiráciu Ducha Svätého. Sr. Anna Balchanová SMI sa podelila o svoje skúsenosti v práci so ženami, ktoré zažili fyzické alebo psychické násilie.

V sobotu popoludní sa účastníci presunuli do centra Krakova, kde spoločne prešli jeho hlavnými ulicami, aby svedčili o radosti zo svojho zasvätenia. Program pokračoval modlitbou chvál a koncertom v centre mesta.

„Veľmi ma počas týchto dní oslovilo rozprávanie sr. Anny Balchanovej. V niekoľkých ťažkých životných príbehoch žien nám odhalila, ako Boh dokáže vstúpiť do života každého človeka. Aj v takých situáciách, kedy by sme to absolútne nečakali. My zasvätení, nemusíme mať strach zo svojich slabostí a toho, že nie sme na veľa vecí pripravení. Naším poslaním je stáť pri osobách, ktoré sú nám zverené a nechať Boha konať v ich živote. A samozrejme, som vďačná aj za prijatie našich sestier a bratov. Je skvelé mať domov v každom kúte sveta.“ uviedla sr. Paulína Mäsiarová FMA.

Dojmy zo stretnutia vyjadrila aj sr. Mária Tóthová OSU: “Najviac sa mi páčilo naše malé saleziánsko-uršulínske spoločenstvo a vzájomné zdieľanie. Z Kongresu ma najviac oslovili prednášky rehoľníkov, ktoré boli veľmi priame a povzbudzujúce. Bola som vďačná aj za možnosť byť s našimi poľskými sestrami uršulínkami.”

-pm-

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk