GPS volá: Buď odvážna vykročiť!

Sestry saleziánky chcú aj v tomto roku s odvahou vykročiť. Kam? Spolu s tebou na dobrodružnú cestu rozlišovania tvojho povolania. Máš odvahu vykročiť tiež?
What is GPS? (Giovani Per Strada = mladí na ceste) je ponuka pre mladé dievčatá vo veku 17 až 26 rokov, ktorým nie je otázka povolania ukradnutá – práve naopak!
„Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je potrebné mať dávku odvahy, je potrebné rozhodnúť sa zameniť diván za pár topánok, ktoré ti pomôžu kráčať po cestách, o ktorých si nikdy ani nesníval a ani len nepomyslel, po cestách, ktoré môžu otvoriť nové obzory, schopné nakaziť radosťou, tou radosťou, ktorá sa rodí z lásky Boha“ s nadšením povedal mladým pápež František počas Svetových dní mládeže.
Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie načúvanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Chceme posilniť všetky rozmery, ktoré hýbu mladou ženou a venovať sa rôznym témam.
Ponúkame víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostí a už takmer tradične netradičné prekvapenia nabité adrenalínom života.
Na ďalší z kurzov sa záujemkyne môžu prihlásiť do 15. októbra 2018. Kurzu sa zúčastní prvých 15 nahlásených dievčat, preto je potrebné odoslať vyplnenú prihlášku čím skôr.
Miesto a dátum: 26. -28. 10. 2018 Svit
Cena kurzu: 20,- Eur (platí sa vopred prevodom na účet).
Kurz GPS je stále otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo.
S členkami tímu je možné komunikovať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu gps.fma@gmail.com. Info nájdete tiež na FB.

Prihlasovací formulár je potrebné vyplniť do 15.10.2018.

Podrobnejšie údaje o zaplatení účastníckeho poplatku ti pošleme, keď nám príde tvoj prihlasovací formulár.

GPS tím

Meno a priezvisko*
Vek*
Pochádzam z*
Študujem, pracujem*
Baví ma*
Email*
Telefónne číslo*
Prihlasujem sa na kurz (dátum, miesto)*
Poznám saleziánske stredisko aktívnepasívnenepoznám
Na GPS by som chcela zažiť

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať (písomne na gps.fma@gmail.com) rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk
Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi vyššie na tejto prihláške, dávam v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely evidencie účastníkov podujatia GPS na šk.rok 2018/2019.

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania* ánonie
Polia označené * sú povinné.
[recaptcha]

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk