Saleziánky sa mediálne vzdelávali

  • Pridané v: Fma
  • 21. októbra 2018
  • FMA

Užitočnosť a použiteľnosť rehoľníkov v médiách  boli témou školenia ON LINE 5  zasvätených v Žiline, kde sa zúčastnili aj saleziánky.

Tretí októbrový víkend sa stretlo 27 ľudí, zo 16 ženských a troch  mužských reholí spolu s dvomi laikmi, aby sa naučili písať články, stáť za i pred kamerou, fotografovať, vedieť fotku upraviť a spravovať  webové stránky.  „Charakterizovala by som to ako  stretnutie rehoľníkov, ktorí túžia v mediálnom svete byť úspešnejší, dávať svedectvo aj prostredníctvom médií,“ zhodnotila   sestra Anna Bartošová, jedna  z dvoch zúčastnených  saleziánok, ktoré boli zastúpené  na vzdelávaní.

Účastníci si pred stretnutím  vybrali z ponuky workshopov, kde sa učili vďaka  školiteľom Vladimírovi  Škutovi pri  fotografií, Františkovi Tokarčíkovi pri webe, donovi Pavlovi Dzivému pri  videu  a  Pavlovi  Rábarovi pri správach. Práca v skupinách počas celého sobotného dňa bola doplnená večernou diskusiou s hosťami. Pozvanie prijali manželia Jarošovci zamestnaní v mediálnej oblasti už niekoľko rokov a bratislavský pomocný  biskup Jozef Haľko, ktorý porozprával o tom, ako začal  tvoriť videá a pohybovať sa medzi mladými  v mediálnom svete.

Sestra Františka, usporiadateľka stretnutia, sa na záver vyjadrila k  celkovému priebehu: „Po mediálnom školení sme pripravení reagovať  a ochotní deliť sa. Verím, že nás bude v médiách viac vidieť. To by malo byť ovocie tohto školenia, byť použiteľní zasvätení.“

Organizátorom podujatia bol časopis zasvätený život, ktorý ON LINE 5 ponúkol do vlastných radov už piatykrát.

Dagmara Čepelová

Foto: Daniel Imriška

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk