Projekt GPS: Cesta s Bohom je radostná

  • Pridané v: Fma
  • 31. októbra 2018
  • GPS

Posledný októbrový víkend bol pod Tatrami plný svetla – nielen pre avizovaný posun času. Dvanásť odvážnych dievčat do Svitu nezablúdilo náhodou. Prišli so zámerom hľadať svoje povolanie, stíšiť sa a viac rozumieť Jeho hlasu.

Hlavnou témou jesenného kurzu GPS boli slová z Jánovho evanjelia  „Ja som Svetlo sveta“. Aj preto to celým víkendom doslova svietilo a blikalo na každom kroku. „Od kurzu som očakávala, že budem mať priestor na rozmýšľanie o svojom povolaní. Tešila som sa aj na to, že spoznám dievčatá z rôznych kútov Slovenska“ podelila sa so svojimi očakávaniami Marianka z Bratislavy.

Tím sestier ponúkol dievčatám viaceré konkrétne svetlé body na ceste rozlišovania povolania – Lectio divina, sebapoznanie aj duchovné sprevádzanie. Dievčatá ocenili však aj momenty modlitby, či už moment vypúšťania ich najhlbších túžob k Pánovi, animovanú adoráciu a spoločné Lectio divina. „Počas tohto víkendu som znovu o kus odokryla saleziánsku identitu, ktorá spočíva v radosti z každodennosti a uvedomila som si akú obrovskú hodnotu  ma modlitba“ podelila sa so svojimi dojmami Petra z Trnavy.

Rodinnú atmosféru dotvorila súkromná čokoládovňa, spontánne rozhovory aj „spovedanie“ sestier o ich ceste povolania. „Na kurze som si opäť pripomenula, že cesta s Bohom je radostná, rovnako ako bol aj tento víkend. Najviac  oceňujem uvoľnenú atmosféru, kde sa každá mohla cítiť prijatá a byť sama sebou“ dodala Mariannka z Bratislavy.

GPS – giovani per strada – mladí na ceste – je projekt, ktorým chcú sestry saleziánky byť blízko mladým dievčatám hľadajúcim svoje povolanie, byť pri nich v čase keď robia kľúčové životné  rozhodnutia. Prioritne je určený dievčatám vo veku od 17 až do 24 rokov. V priebehu 2 rokov tím GPS pripravuje 4 kurzy, potom sa kurzy opäť opakujú. Kurzy sú otvorené, účastníčky môžu prísť jednorázovo, alebo viackrát na ktorýkoľvek kurz. Najbližší kurz GPS sa uskutoční vo februári.

merygregy

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk