Spoločne reagovať na nové výzvy sveta

Od 25. do 28. októbra 2018 sa konal v Ríme V. svetový kongres Združenia saleziánov spolupracovníkov  s účasťou 330 predstaviteľov z 80 národov zo všetkých kontinentov.
Kongres sa venoval téme: “Spolu zodpovedne reagovať na nové výzvy sveta“. Zúčastnili sa na ňom aj viacerí delegáti zo Slovenska, medzi nimi sr. Helena Gúberová ako zástupkyňa FMA.

Účastníci sa snažili identifikovať základné výzvy súčasnej globalizovanej spoločnosti a naznačiť celému združeniu niektoré vhodné akčné línie, ktoré budú usmerňovať členov v nadchádzajúcich rokoch.

Saleziáni spolupracovníci sú laici, ktorí zdieľajú povolanie sv. Jána Bosca, aby pôsobili v Cirkvi a v spoločnosti pre ľudskú a kresťanskú podporu mladých, najmä tých najchudobnejších.

Túto služba prežíva približne 30 000 saleziánskych spolupracovníkov po celom svete, ktorí svedčia v každodennom živote o evanjeliu radosti v saleziánskom štýle. Robia tak najmä prostredníctvom rôznych výchovných činností v školách, oratóriách, farnostiach, vo svojich rodinách, v rôznych výchovných inštitúciách atď.

zdroj:  http://www.ascslovakia.sk/

-em-

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk