Banská Bystrica opäť zahorela animátorsky

S novým školským rokom prichádza aj pokračovanie v strediskovej školy animátorov – SŠA, ktoré sa uskutočnilo na chate v Banskej Belej koncom októbra. Tentokrát svoj posledný ročník začali naši tretiaci, ale pridali sa k ním aj noví „začínajúci animátori“ prváci.

V piatok večer sa spoločne po mládežníckej svätej omši vybrali na chatu, kde ich čakal prvý teambulding. Sobotu doobeda absolvovali duchovnú obnovu, v ktorej pochopili hlbší význam svätej omše. Ako animátori v saleziánskom prostredí by mali byť duchovným vzorom, a práve preto je dôležité, aby pochopili dôležitosť sv. omše.

Poobede si všetci spoločne, tretiaci aj prváci, urobili jedno veľké animko. V miestnosti sa otvorila diskusia o blížiacich sa akciách a rôznych nedoriešených otázkach a vylepšeniach. Atmosféra bola veľmi príjemná, každý mal možnosť vyjadriť svoj názor a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní strediska.

Večerný program bol už viac oddychový ale za to veľmi zábavný. Mladí sa zabávali rôznymi spoločnými hrami, ktoré im pomohli na utužovanie kolektívu. Prváci zložili sľub animátora, a tak sa stali oficiálnymi animátormi. Tretiaci ich veľmi radi prijali medzi seba.

V nedeľu ráno si ešte niečo viac povedali k saleziánskej rodine. Dozvedeli sa, kto všetko patrí do saleziánskej rodiny a aké sú ich povinnosti. Celkový program bol ako inak veľmi bohatý a prospešný pre našich animátorov. Po prvom kurze sú opäť o niečo múdrejší a zohratejší.

Na Belej sme znovu prežili veľmi príjemný víkend. Napriek nie veľmi prívetivému počasiu sme spoločné chvíle využili naozaj naplno. Našli sme si čas na hru, spoznávanie sa navzájom a naučili sa aj niečo nové. Myslím, že tento víkend bol pre nás skutočne prínosný.  (Saška Belková)

Zdroj: sdb Banská Bystrica

Foto: Martin Funiak

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk